ALERGICZNE CHOROBY SKORY

ZMIANY ALERGICZNE WYPRYSKOWATE POWIERZCHOWNE (EPIDERMODERMIT1S ALLERGICA, ECZEMATISATIO ALLERGICA)

Zwrócono wyżej uwagę na kliniczne cechy wykwitów określające postaciowo zmiany wypryskowate i podkreślono wielopostaciowość tych wykwitów. W początkach rozwoju zmian wypryskowatych pojawiają się pęcherzyki leżące na rumieniowatym podłożu. Pęcherzyki te pękają lub bywają rozdrapywane i powstają nadżerki sączące lub pokrywające się strupami, a gdy dołączy się wtórne zakażenie ropne, mogą powstać krosty, strupy liszajcowate i silniejsze zaczerwienienie i obrzęk skóry. A zatem wypryskowate ognisko chorobowe wykazuje wyraźny polimorfizm zmian, który stanowi zasadniczą cechę kliniczną wypryskowatości rozmaitego pochodzenia.

Wśród zmian wypryskowatych wyróżnić bowiem należy wypryskowatości niealergiczne i alergiczne. Pierwsze powstają pod wpływem działających od zewnątrz na skórę czynników fizycznych, chemicznych, bakteryjnych, grzybowych i pasożytniczych, przy czym czynniki te nie występują w tych przypadkach w roli alergenów, drugie są wyrazem odczynów uczuleniowych i o tych w tym miejscu będzie mowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>