Analiza antygenów szczepów Naegleria

Analizę antygenów szczepów Naegleria oraz diagnostykę retrospektywną przeprowadza się posługując się immunoelektroforezą, immunodyfuzją, immunofluore- scencją pośrednią oraz metodą przeciwciał znakowanych peroksydazą. Ocena taka – zdaniem różnych autorów – powinna objąć wszystkie przypadki ropnego zapalenia opon mózgowych i mózgu, zwłaszcza jeżeli w historii choroby opisano nagły początek i wyjątkowo ostry przebieg choroby, ustalono w wywiadzie kąpiel w jeziorze lub basenie – krótko przed wystąpieniem objawów chorobowych, nie potwierdzoną etiologię bakteryjną lub grzybiczą, nieskuteczne podawanie antybiotyków przeciw- bakteryjnych lub sulfonamidów.

Zwalczanie. Trudne, podobnie jak w odniesieniu do A. castellanii. Warto dodać, że w niektórych krajach (np. Nowa Zelandia) wprowadzono tablice – ostrzegające przed zarażeniem się podczas pływania lub nurkowania pełzakami wywołującymi zapalenie opon mózgowych i mózgu – wokół zbiorników wodnych, w których wykryto obecność chorobotwórczych pierwotniaków z rodzaju Acanthamoeba lub Naegleria.

Leczenie niedostatecznie opracowane. Wyniki testowania w inwazjach doświad-czalnych licznych antybiotyków i chemioterapeutyków pozwalają przypuszczać, że w leczeniu omawianych zarażeń u ludzi mogą być wykorzystane: amfoterycyna B (Fungizon), ketokonazol (Nizoral), mikonazol (Daktarin) i niektóre sulfonamidy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>