Anton i Gravenstein i ich doświadczenie

Opublikowana praca Benefeya [93] przychodzi w sukurs hipotezie Shan- felda z najmniej spodziewanej strony. Bc-neley, badając wpływ amin sym- patomimetycznych na kurczliwość sierdzia i zawartość cAMP w mięśniu sercowym królika, stwierdził, że w przeciwieństwie do noradrenaliny do- pamina i fenylefryna wywierają dodatnie działanie inotropowe bez jednoczesnego zwiększania zawartości cAMP w sercu. Tak więc użycie nietypowych agonistów receptora umożliwiło Bencfeyowi [93] oddzielenie efektów metabolicznych od mechanicznych adrenergicznego pobudzenia serca, co wykazał Shanfeld [892] przy użyciu wybiórczego antagonisty.

Istnieje wiele pośrednich dowodów słuszności hipotezy o rozszczepial- ności metabolicznych i mechanicznych skutków pobudzenia adrenergicz- nego.

Anton i Gravenstein [37] udowodnili, że w zatruciu tyroksyną występuje wzmożenie odczynów metabolicznych serca na aminy katecholowe, podczas gdy ich dodatnie działanie inotropowe i chronotropowe nie ulega zmianie. Klaus i wsp. [544] wykazali, że niektóre inhibitory fosfodiestera- zy aktywują procesy metaboliczne w sercu bez jednoczesnego dodatniego działania inotropowego.

Również nasze doświadczenia [417, 700, 848] przemawiają za tym, że niektóre LBA, jak oksprenolol lub MNIP, mogą wybiórczo blokować działanie metaboliczne pobudzenia adrenergicznego.

Stanton [944] porówna? natężenie metabolicznej i sercowo-naczyniowej blokady izoprenaliny u szczurów uzyskanej pod wpływem różnych LBA. Wyniki Slantona świadczą o niedoskonałości dotychczasowych podziałów receptorów (5-adrenergicznych oraz skłaniają do ostrożności w ocenie zjawiska wybiórczego hamowania przez LBA metabolicznych skutków pobudzenia adrenergicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>