Aspekty kryminologiczne zagadnienia kazirodztwa

Trzeba podkreślić moment tu zasadniczy, że przestępstwo kazirodztwa jest silnie zróżnicowane pod względem fenomenologicznym i strukturalnym, a tym samym i genetycznym. Co innego, gdy rozwydrzony ojciec pastwi się seksualnie nad córką, wyzyskując stosunki zależności, co innego homoseksualne obcowanie płciowe między braćmi sypiającymi przez lata w tym samym łóżku w ciasnej izbie, a co innego stosunki seksualne między bratem i siostrą, które mogą mieć głębszy podkład uczuciowy. W ogóle rysuje się tu wiele trudnych problemów natury dowodowej. Pieszczoty i zbliżenia między bliskimi krewnymi mogą być przejawem miłości rodzicielskiej, braterskiej, synowskiej itp., a mogą mieć także posmak erotyczny. Trudno rozdzielić od siebie rolę brata namiętnie kochającego siostrę jako brat oraz jako mężczyzna. Z drugiej strony wspomina się czasem o „samarytańskich siostrach” zaspokajających głód seksualny bliskich, pokonujących nawet awersję, resentymenty pochodzące z nawyków. Słowem – sytuacje podpadające pod przepis o kazirodztwie są zróżnicowane i skomplikowane, zwłaszcza w swojej genezie. Można dobrze rozumieć stanowisko ustawodawcy węgierskiego, który łagodniej ocenia stosunki między rodzeństwem. Może tu powstać pytanie zasadnicze, czy zakaz kazirodztwa, gdy nie jest połączony z wyzyskaniem stosunków zależności, sytuacji, z gwałtem, groźbą, z obcowaniem z osobą nieletnią itp., jest w prawie karnym w ogóle niezbędny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>