Badania prowadzone przez Fishera – kontynuacja

Najbardziej niespodziewany był dla autorów fakt, że erekcje rozpoczynają się i kończą w ścisłym czasowym powiązaniu z fazami marzeń sennych. W niektórych przypadkach erekcje rozpoczynały się w tej samej minucie, w której rozpoczynała się faza REM. Początek zanikania erekcji również pozostawał w ścisłym związku czasowym z zakończeniem fazy REM. Najczęściej erekcje rozpoczynały się 2,5 minuty przed rozpoczęciem fazy REM. Zanik erekcji rozpoczynał się 0,6 minuty przed zakończeniem fazy REM. Maksymalną erekcję osiągano w 5,4 minuty po rozpoczęciu fazy REM, podczas gdy całkowity jej zanik następował w 12,4 minuty po zakończeniu fazy REM. W niektórych przypadkach erekcja zaczęła się pojawiać dopiero po rozpoczęciu się fazy marzeń sennych. W większości przypadków erekcje utrzymywały się bez przerwy, nawet podczas dosyć długich faz REM, trwających 30 i więcej minut. Jednakże w wielu przypadkach dochodziło do pewnych zmian natężenia erekcji lub nawet do rozpoczęcia się zaniku erekcji w środku fazy REM (erekcja zanikała następnie aż do momentu zakończenia fazy REM).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>