BIOSYNTEZA W JAJNIKU I JEJ REGULACJA – KONTYNUACJA

Na początku cyklu kilka pęcherzyków zaczyna dojrzewać. Zwykle pełną dojrzałość osiąga jeden, inne ulegają procesom wstecznym. Pęcherzyk pierwotny zawiera w profazie podziału mejotycznego jeden owocyt- otoczony niedojrzałą otoczką i komórkami ziarnistymi. Komórki ziarniste zawierają receptory dla folitropiny (FSH), a komórki otoczki receptory dla lutropiny (LH).

Czynność jajnika odbywa się pod kontrolą gonadotropin, folitropiny i lutropiny, te zaś są tworzone lub uwalniane z przedniego płata przysadki pod wpływem neurohormonu – gonadołiberyny, Wydzielanie tych czynników uwalniających jest „pulsacyjne”, z częstością co 60-120 min (p. rozdz. 2). Kontrola uwalniania gonadołiberyny opiera się na 3 sprzężeniach zwrotnych:

– 1) duże stężenie gonadołiberyny działa hamująco na jej wytwarzanie,

– 2) krążące gonadotropiny modyfikują jej uwalnianie,

– 3) zwiększające się stężenie estrogenów hamuje jej uwalnianie, z tym, że istnieje także dodatnie sprzężenie zwrotne, polegające na indukowaniu owulacyjnego wyrzutu gonadołiberyny i uwrażliwieniu przysadki na jej działanie.

Narządem docelowym dla gonadołiberyny jest przedni płat przysadki. Jej komórki zasadochłonne syntetyzują i magazynują gonadotropiny: fo- litropinę i lutropinę.

Folitropina jest uwalniana dzięki gonadoliberynie we wczesnej fazie cyklu i stężenie jej zwiększa się aż do połowy cyklu. Między 8 a 12 dniem osiąga pewien stały poziom, a następnie dzięki zwiększeniu stężenia estradiolu, spowodowanego ujemnym sprzężeniem zwrotnym, jej stężenie się zmniejsza. Kiedy wytwarzanie estradiolu jest małe, wtedy stężenie folitropiny jest duże.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>