CHOROBY PRZEMIANY MATERII

Związek, jaki zachodzi między chorobami przemiany materii a czynnością narządów rodnych kobiety, znany jest od dawna, jakkolwiek wyjaśnienie sposob powstawania cierpień ginekologicznych w tych przypadkach nie jest rzeczą prostą W każdym razie nie ulega wątpliwości, że schorzenia przemiany materii mog być niekiedy przyczyną czynnościowych zaburzeń jej części płciowych.

– a)Cukrzyca.- Cukrzyca przed wystąpieniem pokwitania wpływa hamująco na rozwój płciowy dziewczynek, opóźniając go w wielu przypadkach. U kobiet do rosłych przychodzi bardzo często do zaburzeń cyklu miesięcznego, a więc skąpyc łub opóźniających się krwawień miesięcznych, a także do zatrzymania miesiącz kowania. W związku z tym występuje pewne upośledzenie płodności, jakkolwie zdarza się to raczej wyjątkowo.

Zaburzenia cyklu miesięcznego nie są jednak w przebiegu cukrzycy regułą i ni zależą od ciężkości schorzenia. Około 30 % kobiet cierpiących na cukrzycę skarży si również na upławy i uporczywy, trudny do usunięcia świąd sromu. Jest rzecz zrozumiałą, że wskutek drapania się chorych przychodzi w tych przypadkach często do zapalenia sromu, do tworzenia się czyraków, a nawet do poważniejszych zmian ropnych.

Zdaniem niektórych badaczy wpływ cukrzycy na ciążę i ciąży na cukrzycę jest raczej niekorzystny. Pewne spostrzeżenia przemawiałyby za dużym odsetkiem wewnątrzmacicznej śmierci płodów i poronień, ale w większości przypadków chore na cukrzycę nie tylko rodzą prawidłowo, lecz nawet dzieci bardzo duże, które mają też dużą wątrobę, nerki i śledzionę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>