CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA?

Seksualność człowieka jest czymś więcej niż biologicznie uwarunkowaną i dojrzewającą funkcją. Obejmuje ona wszelkie związane z popędem seksualnym sposoby przeżywania i zachowania, które mają miejsce w obszarze życia społecznego, określane są przez układ nerwowy, hormon-, tradycję, kulturę, wychowanie, a ponadto przez aktualne oddziaływania, środki masowej informacji i ich przykłady, a w końcu przez mody zachowania i samowychowanie, które modyfikują zachowanie seksualne (Szewczyk, 1978). Seksualność przydaje kolorytu całemu życiu osobniczemu i społecznemu. Może też być źródłem wielu niepokojów wynikających z obłożenia przez tabu, czym zresztą również różni się od seksualności zwierząt. Reasumując należy stwierdzić, że seksualność człowieka tym różni się od seksualności zwierząt, że 1) jest źródłem rozkoszy odczuwanej przy stosunkach płciowych, których celem wcale nie jest zapłodnienie (rozkosz tego rodzaju spotęgowała się poprzez stosowanie antykoncepcji) 2) jest źródłem rozkoszy doznawanej przy kontaktach seksualnych innego rodzaju, na przykład przy pettingu, neckin- gu iip. 3) jest źródłem zadowolenia wynikającego z realizacji innych wyższych celów, które pozornie nie mają związku z seksualnością, lecz w istocie z niej się wywodzą. Seksualność odgrywając pewną rolę w procesie ‚kształtowania się osobowości wpływa na wszelkie dziedziny życia człowieka, jego aktywność zawodową lub twórczą, a zwłaszcza na kontakty i więzi międzyludzkie 4) jest źródłem przyjemności uzyskiwanej z realizacji kontaktów seksualnych wykazujących rysy perwersyjne (rysy te powstają zwłaszcza w rozwoju ou-togenetycznym i przeważnie na drodze odruchowo-warunkowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>