Czynniki społeczno-kulturowe

W związku ze złożonym systemem postaw wylania się potrzeba badania seksualności. Sfera seksualna istnieje i kształtuje nasz sposób widzenia świata, rozumienia siebie i innych ludzi oraz budowania z nimi więzi międzyludzkich. Niezależnie od tego, czy będziemy starali się nie 4 Seksuologia biologiczna dostrzegać sfery seksualnej lub bagatelizowali ją {przybierając wobec niej pewne postawy), czy też będziemy starali się nadać jej najwyższą rangę – ona jest, istnieje i wywiera swój wpływ na osobowość człowieka. Wpływ ten – w zależności od różnych postaw wobec niej – może być mniej lub bardziej pozytywny trzeba go więc badać: jaki on jest, jak można go kształtować dla dobra człowieka i harmonii współżycia międzyludzkiego.

W procesie rozwoju społeczeństwa wzajemny stosunek ludzi do siebie staje się coraz bardziej zróżnicowany i skomplikowany. Wszelkie istotne uzewnętrznienia się człowieka, do których należy też wzajemny stosunek ludzi do siebie – także w sferze intymnej – rozgrywają się na tle konkretnych szczególnych uwarunkowań oraz całokształtu stosunków społecznych w danej epoce historycznej. Dlatego stale zmieniające się stosunki produkcji były i są podłożem, a równocześnie zasadniczą formą wyrazu stosunków międzyludzkich, W ostatnich dziesiątkach lat dokonująca się zmiana założeń i warunków życia społecznego wiedzie do zmiany form uzewnętrzniania się zachowań seksualnych stają się one coraz swobodniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>