Dojrzałość erotyczna – kontynuacja

Srak „wyuczenia się” odczuwania orgazmu może sprawiać, że kobieta w czasie aktów seksualnych może go nie przeżywać przez długi czas. Wyuczenie się przeżywania orgazmu może nastąpić poprzez uprawianie samogwałtu lub przy współudziale partnera seksualnego (w tym przypadku wiele zależy od jego doświadczenia i kultury seksualnej). W rzadkich przypadkach wyuczenie to może nastąpić dzięki orgazmom nocnym. Natężenie satysfakcji seksualnej kobiety wzrasta stopniowo (m.in. pod wpływem „uczenia się”) do ok. 30 roku życia. W tym czasie istnieją u kobiety największe szanse przeżywania głębokiego orgazmu. W następnych latach, tj. po 40 Toku życia, natężenie satysfakcji seksualnej stopniowo obniża się i po 60 roku życia utrzymuje się już na wyraźnie niższym poziomie. Opóźnienie dojrzewania psychoseksualnego kobiety w porównaniu z mężczyzną, u którego optimum przypada na 20 rok życia, przypisuje się również istnieniu różnorodnych zahamowań seksualnych nabytych w toku wychowania, których pokonanie staje się warunkiem uzyskania orgazmu i decyduje o jego natężeniu. Warto podkreślić, że nawet kobieta, która nauczyła się odczuwania orgazmu, zwykle nie uzyskuje go przy każdym akcie seksualnym, a jedynie przy zapewnieniu sobie optymalnych do tego warunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>