Category Doktorzy

Problem ewentualnego powstawania telepatii w neuronach

Ślimaki i robaki wyczuwają pole magnetyczne. Pantofelek pływa wzdłuż słabych prądów elektrycznych, inne zwierzęta jednokomórkowe ustawiają się poprzecznie do linii sił pola elektromagnetycznego. Człowiekowi również zdarzają się dziwne rzeczy, wiążące się często z przypuszczeniem o możliwości wpływu jednego umysłu na drugi z ominięciem normalnych dróg komunikacji.

Dalej

Wykrycie antygenu bakteryjnego

Ogólną śmiertelność ocenia się na 19 %, ale u osób z upośledzoną odpornością i ciężkim przebiegiem klinicznym sięga ona 8-0 % chorych.

Rozpoznanie potwierdza izolacja pałeczki legionelli z plwociny lub wy-dzieliny dolnych dróg oddechowych. Posiewy krwi są dodatnie w 2-0 % przypad-ków.

Dalej

Podstawowa zasada w onkologii

Podstawową zasadą w onkologii jest wczesne wykrycie choroby, co ma ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia. Dlatego tak istotna jest znajomość objawów mogących nasuwać podejrzenie rozpoczynającego się procesu nowotworowego. Do takich objawów należą przede wszystkim powstałe w różnych okolicach ciała guzki i zgrubienia (np. guzki w gruczołach piersiowych lub utrzymujące się ponad cztery tygodnie powiększenie

Dalej

Magnez odgrywa istotną rolę w aż trzystu procesach enzymatycznych zachodzących w ludzkim organizmie

Od dawna wiadomo, że w rejonach, gdzie woda jest „twarda”, rzadsza jest zapadalność na wieńcówkę w porównaniu z rejonami, gdzie woda jest „miękka”. Kojarzy się ten fakt z większą zawartością magnezu w twardej wodzie. Magnez odgrywa istotną rolę w aż trzystu procesach enzymatycznych zachodzących w ludzkim organizmie. Jego niedobór

Dalej

Woda fluorowanowa

W niektórych miastach jest dużo fluoru w wodzie – i mniej próchnicy w innych dodawano fluor do wody, później zaprzestano fluorowania, a następnie wznowiono tę akcję, zaś częstość próchnicy odpowiednio spadała, wzra-stała i znowu spadała. Przykładem takiej huśtawki było miasto Antigo w stanie Wisconsin, USA, które najpierw martwiło się z powodu próchnicy zębów, później z powodu zawartości w wodzie fluorku

Dalej

Przypadki śmierci u astmatyków po złych lekach

Jeśli ktoś z twojej rodziny chorował na jaskrę, jesteś dużo bardziej zagrożony niż inni, choroba ta jest bowiem silnie uwarun-kowana genetycznie. Występuje też często przy cukrzycy i krótkowzroczności. Pamiętaj, że wzroku nie potrafimy przywracać. Jeśli masz więc ponad trzydzieści pięć lat, jesteś krótkowidzem, diabetykiem

Dalej

Mammografia

Toteż mammografia jest w ich przypadku szczególnie ważna. Niezależnie od wyżej wymienionych grup ryzyka każda kobieta jest zagrożona rakiem sutka i powinna wiedzieć, co robić, żeby go uniknąć. Podobnie jak w przypadku nowotworów jelita grubego, bardzo istotna jest dieta. Na przykład Japonki rzadziej chorują nie tylko na

Dalej

Cechy charakterystyczne obrazu radiologicznego

Zmiany radiologiczne mogą się utrzy-mywać przez 4-6 tygodni. Pozostałością po zapaleniu mogą być zrosty opłucno- we, obszary niedodmy, obraz jasnego płuca.

Gram-ujemną pałeczkę Legionella pneumophila spotyka się często w urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających. Zakażenia dotyczą głównie osób starszych (z przewagą mężczyzn), pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne, z nowo-tworami, z

Dalej

Gen ferrytyny

W przypadku żelaza dokonano tego w sposób następujący a mianowicie: popularne białko ferrytyna, które występuje we wszystkich organizmach (ale w minimalnych ilościach w ryżu), jest odpowiedzialne za gospodarkę żelazem. Białko to zdolne jest do związania nawet do sześciu tysięcy jonów żelaza dwuwarto- ściowego (a zatem tego aktywnego biologicznie, uczestniczącego w procesie przenoszenia tlenu) w jednej cząsteczce

Dalej

Znaczny procent osób umiera z powodu guzów lub następstw urazów mózgu

Dane statystyczne na ten temat są szokujące. Jak wynika z wielu sekcji zwłok -a gdy chodzi o diagnozę sekcja to „werdykt najwyższej instancji”-aż 50 procent zmarłych, u których za życia podejrzewano chorobę Alzheimera, w rzeczywistości cierpiało na inne schorzenia. W połowie takich przypadków stwierdzano w mózgu zmiany

Dalej

Jaki ciśnieniomierz warto kupić?

Poza tym na pomiar wpływa i może go zniekształcać zużycie mankietu, nieszczelność gruszki, uszkodzenie tarczy z podziałką (najdokładniejsze i najbardziej niezawodne są aparaty starego typu ze słupem rtęci). Wszystko to bywa powodem rezerwy lekarzy wobec kontroli ciśnienia wykonywanej samodzielnie przez pacjentów, choć

Dalej

Felipresyna (Octopressin)

Działanie trwa 10-15 minut, ale po dawkach powtórnych jest takie samo, jak po dawce pierwszej. Może być stosowana we wlewie ciągłym, 1 ml (10 mg) w 500 ml 5% glukozy, z szybkością od 50 do 200 kropli na minutę. Nie wywiera żadnego wpływu na układ bodźcoprzewodzący serca, ale może dawać bradykardię wynikającą ze stymulacji nerwu błędnego, dlatego teżi bradykardia połączona z blokiem serca jest przeciwwskazaniem

Dalej

Szczepionki przeciw tężcowi i błonicy

Szczepionka przeciwko błonicy jest kom-binowana z tężcem i krztuścem (Di-Te-Per) i zwykle podawana po raz pierwszy po dwóch miesięcach życia (przez pierwsze kilka tygodni życia niemowlę jest chronione przez przeciwciała matki), po raz drugi cztery do ośmiu tygodni później trzecie szczepienie wykonuje się zwykle, gdy

Dalej

Środek zmniejszający apetyt

Hamuje uczucie głodu poprzez działanie na ośrodek łaknienia w mózgu. Pomimo dość dobrej tolerancji, ze względu na działanie na układ nerwowy (w tym również słabo pobudzające) nie jest lekiem szeroko polecanym przez lekarzy.] Kolejny środek zmniejszający apetyt, który zyskał popularność, nie jest już związkiem chemicznym.

Dalej