Category Doktorzy

Zminimalizowanie skutków odstawienia skopolaminy

Na statku żona co trzy dni przyklejała sobie nowy plaster. I znowu Transderm-Scop dokonywał cudów. Nawet przy straszliwym „meltemi”, porywistym wietrze, który sprawia, że doświadczeni żeglarze płaczą, moja żona nie cierpiała na chorobę morską. Prawdę powiedziawszy, to ja w pewnym momencie trochę źle się poczułem, a ona

Dalej

Powtarzające się krwotoki z nosa na tle skrzywienia przegrody nosowej

Większość osób w okresie zimy przebywa w przegrzanych pomieszczeniach. Każdy, kto miewa krwotoki z nosa, powinien zainstalować rozpylacz lub nawilżacz powietrza w tych pokojach, w których spędza większość czasu. Mniej kosztowne jest umieszczenie kamionek na kaloryferach, żeby w pomieszczeniu przez cały czas parowała

Dalej

Przypadek Andy’ego

Tego wieczora przy obiedzie Andy powiedział rodzicom i młodszemu bratu 0 swoim szmerze czynnościowym. „Wiesz – stwierdziła jego matka – jak się teraz nad tym zastanawiam, wydaje mi się, że twój pediatra mówił coś o jakimś szmerze zaraz po twoim urodzeniu. Twierdził, że nie ma powodu do niepokoju,

Dalej

Poszpitalna reanimacja

W pewnym momencie co siódmy człowiek w tym mieście umiał przeprowadzać zabiegi reanimacyjne i, jak się okazało, liczba przypadków nagłej śmierci spowodowanej chorobami serca istotnie spadła. Znając ten fakt nietrudno o konkluzję, że

Dalej

Analiza antygenów szczepów Naegleria

Analizę antygenów szczepów Naegleria oraz diagnostykę retrospektywną przeprowadza się posługując się immunoelektroforezą, immunodyfuzją, immunofluore- scencją pośrednią oraz metodą przeciwciał znakowanych peroksydazą. Ocena taka – zdaniem różnych autorów – powinna objąć wszystkie przypadki ropnego zapalenia

Dalej

Komplikacje zdrowotne przez papierosy

Papierosy tłumiły apetyt i udało mi się schudnąć do mojej obecnej wagi, czyli pięćdziesięciu sześciu kilogramów. Przykro mi, ale przy tych wszystkich lunchach, których wymaga moja praca, byłabym gruba jak beczka, gdybym przestała palić.” Tym się co roku kończyła nasza rozmowa na ten temat. Pewnego dnia rano Mary zadzwoniła

Dalej

Ataki astmy

Nie dochodzi wtedy do gwałtownego wysychania śluzówki, a co za tym idzie zwężenia dróg oddechowych i trudności z oddychaniem. (Ostrzegam tylko przed gwałtownym zanurzaniem się w lodowatej wodzie, bo jest to szok dla organizmu tak silny, że też może wywołać atak astmy.) Jeden z moich synów jest astmatykiem o

Dalej

Uczenie się reakcji unikania

Stwierdzono, że samice szczurów uczą się reakcji unikania szybciej niż samce. Na przykład, jeżeli przed zadziałaniem wstrząsem elektrycznym podaje się sygnał dźwiękowy lub świetlny, po którym szczur może wykonać czynność, która go od tego wstrząsu uchroni, to samica uczy się wykonywać taką reakcję szybciej niż szczur samiec. Zdolność ta zmniejsza się, jeżeli w okresie noworodkowym samicom szczurów poda się androgeny.

Dalej

Zmiany zwyrodnieniowe

Uszkodzenie części miękkich. Do izolowanych uszkodzeń należą: a) naderwanie przyczepów mięśni i więzadeł (np. międzykolcowych) przy nagłych ruchach, b) skrę-cenie stawów międzykręgowych (torebek, więzadeł), c) uszkodzenie chrząstek stawów międzykręgowych i drobne, niewidoczne na radiogramie uszkodzenia wyrostków stawowych (mogą one być przyczyną późnych bólów miejscowych i

Dalej

Leczenie chorób odogniislkowych

Niekiedy bardzo ciekawe wyniki daje tzw. test sekundowy. Za pomocą wstrzyknięcia podśluzówkowego w okolicę podejrzanego ogniska czynnego 0,25 ml Impletolu (tj. preparatu składającego się z nowo- kainy i kofeiny) uzyskuje się ustąpienie ostrych objawów choroby od- ognilsikowej po 1 sek. na czas 8 godz.

Leczenie chorób odogniislkowych polega

Dalej

Ochraniacz Mensingi

Ochraniacz Mensingi może wprowadzać sobie do pochwy sama pacjentka, odpowiednio przez lekarza pouczona. Przepłukanie pochwy przed założeniem i po wyjęciu ochraniacza jest wskazane.

W odróżnieniu od ochraniaczy dzielących pochwę na dwie części umocowaną do nich gumową błoną osobną grupę stanowią ochraniacze nakładane na część pochwową (ryc. 95), w kształcie czapeczek z twardej gumy lub z metalu. Mają one te dodatnie strony, że umożliwiają bezpośrednie przyleganie do siebie narządów służących do spółkowania i że nie upośledzają procesu wchłaniania nasienia przez ściany pochwy. Wzorów tego rodzaju ochraniaczy jest dużo, różnią się jednak od siebie tylko nieznacznie.

Dalej

Olbrzymia większość zakażeń

Musimy stwierdzić z całą ,stanowczością, że olbrzymia większość zakażeń połogowych jest następstwem wprowadzenia drobnoustrojów z zewnątrz za pośrednictwem rąk lekarza lub położnej, narzędzi czy też materiału opatrunkowego, a więc wskutek niedbalstwa lub też nieznajomości zasad aseptyki i antyseptyki. Znamy jeszcze inne źródła zakażenia, jak dotykanie narządów płciowych lub samobadanie się przez rodzącą. Jeszcze inne źródło stanowi spółkowanie w ostatnich dniach ciąży lub na początku porodu. Przeniesienie zakażenia własną niemytą ręką rodzącej nie wymaga dalszych wyjaśnień, natomiast bakteriologiczne badanie wydzieliny napletka wykryło w niej, aż w 75% obecność paciorkowców, co wyjaśnia zakażenie po stosunkach w samym końcu ciąży. Dawniejsze przypuszczenia, że zakażenie może przedostać się z powietrza, na podstawie ostatnich badań zostało zupełnie odrzucone. Natomiast ustalono, że nosiciele zarazków w gór-nych drogach oddechowych, udzielający pomocy fachowej są niebez-pieczni dla rodzących i położnic. Głośne mówienie, kaszel, kichanie wraz z kropelkami wydalanego śluzu przenosi drobnoustroje nawet na dużą odległość. Tą drogą zakażenie może się dostać bezpośrednio na ranę, lub pośrednio przez narzędzia i materiał opatrunkowy. Dlatego też zalecamy personelowi, mającemu styczność z rodzącymi lub położni-cami, noszenie masek z gazy.

Dalej

HYDROTERAPIA – ROZWINIĘCIE

Jakkolwiek można dla ostrożności położyć pęcherz z lodem nie bezpośrednio na brzuchu, lecz na skórze oddzielonej od niego warstwą flaneli, należy unikać leczenia tą metodą osób cierpiących na reumatyzm, dnę i pewne postacie przewlekłych zapaleń kiszek, na które przejmujące zimno wpływa niekorzystnie.

Okłady cieple w okresie ostrym zapaleń macicy i jej przydatków nie odgrywają większej roli w szczególności dlatego, że wpływają na ból w stopniu znacznie mniejszym niż lód lub okłady zimne często zmieniane. W stanach przewlekłych natomiast najrozmaitszych schorzeń przydatków z podrażnieniem otrzewnej, zwłaszcza jeśli występują bóle w związku z zaburzeniami nerwowymi i przekrwieniem narządów miednicy małej, dają dobre wyniki. Stosuje się je głównie u osób nerwowych, chorych na artretyzm, cierpiących na przypadłości jelitowe, a przede wszystkim na chroniczne zaparcie stolca w przebiegu schorzeń narządów rodnych.

Dalej

Wymiary zjawiska przestępczości seksualnej część 2

W istocie porównywanie danych z różnych krajów do żadnych miarodajnych wniosków nie może prowadzić, choćby ze względu na różne unormowanie ustawodawstwa w tej kwestii. W Polsce średnio dane roczne za lata 1964 -1968 wykazują, że przestępczość seksualna stanowiła w tym okresie 0,8#/o ogółu zameldowanych przestępstw (12,8 na 100 000 mieszkańców) przyjmując umownie za rok 1965 liczbę 100, w roku 1966 – było ich 118,5, w 1967 r. – 128, w 1968 r. – 107,6 ‚ (Materiały statystyczne INP PAN). Wśród tej grupy przestępstw, jak wiemy, obserwujemy duży wzrost liczby gwałtów (ok. 50% w latach 1965 -1971), spadek liczby pedofilii o ok. 40%. Liczby dotyczące innych przestępstw seksualnych wykazują stabilność (są one zresztą zupełnie niskie).

Dalej