DZIAŁANIE JEST KONIECZNOŚCIĄ ŻYWEJ ISTOTY

Układ postaw pozwala nam więc wyjaśnić, dlaczego człowiek przyjął taki, a nie inny motyw swojego działania, nie tłumaczy nam jednak, dlaczego w ogóle do działania doszło.

Można oczywiście powiedzieć, że człowiek działa, bo żyje, nie jest to Jednak odpowiedź, która by mogła zadowolić psychologa stawiającego problem w sposób następujący.

Jeśli nawet przyjmiemy, że działanie jest koniecznością żywej istoty, to wiedza ta jest dosyć mało przydatna tak długo, jak długo nie wiemy, szcza wówczas, gdy zakłócenie neurotyczne pojawia slą tam, gdzie osobnik wykazywał uprzednio pełną sprawność, a brak aktualnie działających czynników, które uzasadniałyby powstanie nerwicy.

– 15 – Seksuologia społeczna jakie wewnętrzne siły popychają człowieka do realizacji takich, a nie innych kierunków działań. Motyw ostatecznie jest tylko instrumentem umożliwiającym regulację działań tak, aby był realizowany ten, a nie inny kierunek. Postawy są tylko instrumentem zapewniającym człowiekowi zgodność wyboru motywu z uprzednio nabytym doświadczeniem emocjonalnym. Muszą istnieć jakieś czynniki, których funkcją jest ogólna kontrola zachowań człowieka nad tym, aby przebiegały one zgodnie z interesami jego ustroju, gatunku oraz zawartymi w nim możliwościami Przez to ostatnie należy rozumieć samorealizację, kreację siebie jako człowieka, jako członka społeczności ludzkiej, realizującego w jej ramach swoje zadania i wnoszącego swój udział w jej losy. Ostatecznie człowiek jest produktem społecznym i cała jego struktura regulacji zachowania jest potencjalnie dostosowana do twórczego uczestnictwa w kulturze. Jeśli ludzkość nie tylko istnieje, ale też rozwija się tworząc wciąż nowe wartości, oznacza to, że podstawowe czynniki integrujące i rozwijające daną społeczność tkwią w pojedynczych jednostkach ludzkich, gdyż inaczej nie obylibyśmy się bez wprowadzenia do naszych rozważań pojęcia „ducha dziejów”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>