Estrogeny syntetyczne mają działanie przeciwne na lipoproteiny

Główne skutki działania gestagenów dotyczą ich wpływu na lipopro- teiny o dużej gęstości – HDL (High Density Lipoprotein). Pochodne nor- steroidów, które mają także działanie androgenowe, wpływają na zwiększenie ich stężenia. Zmniejszają również cholestazę, zmniejszając stężenie cholesterolu wchodzącego w skład HDL. Te lipoproteiny, a zwłaszcza frakcja HDLa, mają zdolność uwalniania cholesterolu tkankowego, który jest obecnie uważany za czynnik ochraniający naczynia.

Jednocześnie te same gestageny norsteroidowe, a zwłaszcza norety- steron i norgestrel, zmniejszają również stężenie lipoprotein o bardzo małej gęstości VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Mają one wpływ na triglicerydy, co przejawia się tzw. oczyszczaniem obwodowym z tych lipoprotein. Pobudzają one lipazę w wątrobie. Na VLDL działają związki, które mają właściwości androgenowe.

Dowiedziono, że estrogeny syntetyczne mają działanie przeciwne na lipoproteiny, a mianowicie wzmagają zarówno syntezę lipoprotein VLDL, jak i HDL.

Ostateczny wpływ związków estrogenowo-progesteronowych na lipoproteiny VLDL i HDL zależy od stosunku aktywności estrogenowej do antyestrogenowej preparatu.

Pochodne 17-hydroksyprogesteronu łub sam progesteron nie mają żadnego wpływu na gospodarkę lipidową. Wpływ norsteroidów na metabolizm lipoprotein, przeciwny niż wykazują estrogeny, zależy prawdopodobnie od ich właściwości antyestrogenowych i (lub) od działania andro- genowego tych związków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>