Felipresyna (Octopressin)

Działanie trwa 10-15 minut, ale po dawkach powtórnych jest takie samo, jak po dawce pierwszej. Może być stosowana we wlewie ciągłym, 1 ml (10 mg) w 500 ml 5% glukozy, z szybkością od 50 do 200 kropli na minutę. Nie wywiera żadnego wpływu na układ bodźcoprzewodzący serca, ale może dawać bradykardię wynikającą ze stymulacji nerwu błędnego, dlatego teżi bradykardia połączona z blokiem serca jest przeciwwskazaniem do jej zastosowania. Nie powoduje zwężenia naczyń wieńcowych, natomiast zwęża naczynia nerkowe i mózgowe. Rozszerza źrenice zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Dawki: 0,2-0,5 ml roztworu l°/o dożylnie. Powoduje uczulenie mięśnia sercowego na katecholaminy, tak że podczas anestezji cyklopropanem lub innymi środkami halogenowymi dawka początkowa nie powinna przekraczać 2-5 mg dożylnie54. Zastosowana do znieczulenia pod- pajęczynówkowego (dawka 2-3 mg) przedłuża działanie środka znieczulającego55. Nie podwyższa poziomu cukru we krwi. Hamuje czynność macicy i jelit. Nie może być wyjaławiana w autoklawie.

Felipresyna (Octopressin). Jest to 2-fenyloalanino-8-lizynowazopresyna, syntetyczna pochodna wazopresyny, hormonu tylnej części przysadki mózgowej. Powoduje skurcz wszystkich mięśni gładkich – włącznie z naczyniami wieńcowymi, ale ma bardzo mały efekt antydiuretyczny i oksytocynowy. Po wstrzyknięciu wywołuje miejscowe zwężenie naczyń bez wtórnego ich rozszerzenia (w odróżnieniu od adrenaliny). Ma niewielki wpływ na rytm serca i może być względnie bezpiecznie podawana pacjentom otrzymującym trójcykliczne środki przeciwdepresyjne, halogenowe środki ar estetyczne lub cyklopropan. Dawka – do 5 jednostek56. Stosowana do wstrzyknięć śródskórnych lub podskórnych dla wywołania miejscowego niedokrwienia oraz dla przedłużenia działania znieczulenia miejscowego w stomatologii.

Jeżeli zachodzi konieczność podania środka naczynioskurczowego pacjentowi otrzy-, mującemu cyklopropan lub halogenowe środki anestetyczne, to przede wszystkim należy pomyśleć o metoksaminie lub mefenterminie jako środkach względnie bezpiecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>