Gen ferrytyny

W przypadku żelaza dokonano tego w sposób następujący a mianowicie: popularne białko ferrytyna, które występuje we wszystkich organizmach (ale w minimalnych ilościach w ryżu), jest odpowiedzialne za gospodarkę żelazem. Białko to zdolne jest do związania nawet do sześciu tysięcy jonów żelaza dwuwarto- ściowego (a zatem tego aktywnego biologicznie, uczestniczącego w procesie przenoszenia tlenu) w jednej cząsteczce białka. Gen ferrytyny został wyizolowany przez japońskich naukowców z liścieni soi. Za pomocą Agrobacterium tumefa- ciens gen ten został wprowadzony do genomu ryżu. Bakterie Agrobacterium tume- faciens charakteryzuje zdolność kolonizacji systemu genetycznego roślin. Transformowane rośliny zawierały od jednej do kilku kopii genu ferrytyny. Cecha ta była stabilna (czyli przekazywana na kolejne generacje ryżu), jak również ulegała ekspresji, a zatem biosyntetyzowane było białko – ferrytyna, odpowiedzialna za przyswajanie żelaza. Cechy te potwierdzono poprzez immunodetekcję (czyli wykrywanie produktu ekspresji przez przeciwciała) na żelu poliakryloamido- wym, w którym dokonywano rozdziału i wydzielenia biosyntetyzowanego białka. Stwierdzono w ten sposób, że najwyższe stężenie ferrytyny jest w bielmie nasion. W doświadczeniach polowych stwierdzono, że nasiona transgenicz- nego ryżu zawierają co najmniej trzykrotnie wyższy poziom żelaza, aniżeli „klasyczne”. Jest to ogromny sukces naukowców japońskich z grupy badawczej kierowanej przez Goto.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>