Generalny czynnik genetyczny zgwałceń

Afirmując wspomnianą hipotezę, że generalnym czynnikiem genetycznym zgwałceń, jak zresztą licznych innych przestępstw, jest dążenie do pokonania sytuacji nierówności (rzeczywistej lub wyimaginowanej), musimy zarazem wyeksponować liczne czynniki genetyczne szczegółowe, które wykryć można u źródła przestępczości seksualnej w ogóle, a zgwałceń w szczególności.

Istotny tu będzie proces kształtowania sie pozycji kobiety w społeczeństwie, jej sytuacji względem mężczyzny. Jeżeli u podłoża gwałtów odnajdujemy dążenie do wyładowania chęci i dominacji, zmuszenia kobiety do uległości, do pełnienia przez nią funkcji przedmiotu, a tym samym dążenie do zniszczenia jej podmiotowości, to można te tendencje objaśnić w rozmaity sposób. Abbels (1965) opisujei dwa ciężkie wypadki gwałtu grupowego, w których sprawcy powodowali się dążeniem do ukarania w ten sposób kobiety, mającej ponoć złą opinię (gwałt był połączony z okrucieństwem i rabunkiem). W istocie można tu odnaleźć i inne, głębsze przyczyny. Chęć dominacji ze strony mężczyzny może mieć swe źródło utajone w kompleksach niższości o różnym zabarwieniu. Nie jest paradoksem twierdzenie, że poczucie niższości wypływa

zdaniem poważnych badaczy – z tego, iż mężczyzna nie może rodzić, a tym samym nie jest absolutnie pewien ojcostwa dzieci (poter semper incertus). Słabość biologiczna kobiety staje się nieraz jej siłą, zachowuje ona, wymuszony wprawdzie przez układ stosunków społecznych i obowiązków rodzinnych, margines wolności w zakresie pracy zarobkowej. Na zagadnieniu tym ciąży tradycja traktowania kobiety jako przedmiotu: jako przedmiotu rozrywki, rozkoszy, adoracji, przyjemności, prestiżu małżonka, ogniska domowego itp., a nie jako podmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>