Gruczoły opuszkowo-cewkowe

Gruczoły opuszkowo-cewkowe (glandulae bulbo-urethrales) zwane są też gruczołami Cowpera. Są to parzyste gruczoły, wielkości ziarna grochu, leżące w okolicy tylnego końca opuszki prącia mężczyzny. Odpowiedniki gruczołów Bartholina u kobiet. Przewód wyprowadzający uchodzi do części jamistej cewki moczowej. Wytwarzają śluzowatą, lepką wydzielinę, koloru jasnego, która przedostaje się do cewki moczowej, czyni ją śliską oraz alkalizuje resztki kwaśnego moczu. Ułatwia to przechodzenie nasienia oraz wzmaga ruchliwość plemników. Po przedostaniu się z nasieniem do pochwy częściowo zobojętnia jej kwaśny odczyn, co sprzyja ruchliwości plemników.

Szczególnie silne lub dłużej trwające podniecenie seksualne, zwłaszcza w fazie plateau, sprawia, że – niezależnie od wytrysku – wydostaje się z ujścia cewki moczowej kilka kropel śluzowatej substancji., w której często znajdują się też ruchome plemniki. Prawdopodobnie ta przedejakulacyjna wydzielina pochodzi z gruczołów opuszkowo-cewko- wych. Zjawisko to nosi nazwę: destillatio, w porównaniu z wytryskiem nasienia: ejakulatio. Destillatio może stwarzać niebezpieczeństwo niezamierzonego unasienienia i zapłodnienia kobiety nawet bez wytrysku nasienia do pochwy. O tym, że wydzielina przedejakulacyjna pochodzi z gruczołów opuszkowo-cewkowych świadczy fakt, że pojawia się ona w fazie plateau w czasie odpowiadającym zapoczątkowaniu wydalania wydzieliny gruczołów Bartholina u kobiet.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>