HIPERGLLKEIA I CUKRZYCA POLEKOWA

II. Hipergllkemia i cukrzyca polekowa. Listę leków o niepożądanym działaniu podano niżej.

– 1, Leki zwiększające stężenie glukozy o dużym znaczeniu klinicznym:

Glikokortykosteroidy (por. rozdz. 14: cukrzyca posteroidowa, str. 196) – zwiększają glukoneogenezę, zmniejszają tkankową wrażliwość na insulinę, zmniejszają tkankowe zużycie glukozy.

Diazoksyd – zmniejsza wydzielanie insuliny, hamuje tkankowe zużycie glukozy. Fenytoina – blokuje uwalnianie insuliny z komórek !3 wysp trzustki,

Epinefryna – pobudza glikogenolizę, blokuje uwalnianie insuliny z komórek (5 wysp trzustki. Streptozotocyna – wywiera cytotoksyczny wpływ na komórki wysp trzustki.

Całkowite żywienie dożylne, hiperalimentacja – zwiększa podaż węglowodanów z pominięciem układu wrotnego i wątroby.

– 2. Leki zwiększające stężenie glukozy o mniejszym znaczeniu klinicznym:

Leki sodopędne (pochodne tiazydu, furosemid, kwas etakrynowv) – zwiększają utratę potasu, przyczyniają się do zmniejszenia skuteczności insuliny, prawdopodobnie hamują uwalnianie insuliny, wywierając działanie cytotoksyczne w odniesieniu do komórek fi wysp trzustki,

L-Asparaginaza – hamuje syntezę insuliny, wywołuje uszkodzenie trzustki. Doustne steroidy antykoncepcyjne – prawdopodobnie zmniejszają wrażliwość tkanek na insulinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>