HORMONY A ZACHOWANIE SEKSUALNE

Wpływ hormonów na zachowanie seksualne ma charakter kompleksowy i gatunkowo zróżnicowany a zależy od tego, w jakim stadium rozwoju osobnika zaczęły oddziaływać. W pierwszym rzędzie hormonalne uwarunkowania zachowań seksualnych są przedmiotem zainteresowania neu- roendokrynologń. Wprawdzie procesy hormonalne u niektórych zwierząt zostały dokładnie zbadane, ale w odniesieniu do człowieka wiadomości są jeszcze ciągle dość skąpe. Dlatego będziemy zajmować się przeważnie dotychczasowymi ustaleniami na temat roli hormonów wydzielanych przez gruczoły płciowe w przebiegu prawidłowego współżycia płciowego mężczyzny i kobiety. Wpływ hormonów na kształtowanie i różnicowanie się ośrodków zachowania seksualnego był omawiany już wcześniej w rozdziale poświęconym różnicowaniu płciowemu.

Dla ukształtowania odruchów seksualnych oraz dla rozwoju popędu płciowego konieczne jest oddziaływanie niektórych hormonów na ośrodki zachowań seksualnych. Żeńskie ośrodki zachowania seksualnego mieszczą się w środkowej części podwzgórza, ośrodki męskie – w przedniej części podwzgórza. U zwierząt doświadczalnych wygasły po kastracji popęd płciowy może być przywrócony poprzez implantację niewielkich dawek hormonów w odpowiednich miejscach podwzgórza. Jednocześnie dawki potrzebne do przywrócenia popędu płciowego nie mają wpływu na zaistniałe pokastracyjne zmiany somatyczne. Androgeny wywołują zachowania męskie, a estrogeny i gestageny zachowania żeńskie, bez względu na to, czy są one homologiczne czy heterologiczne. Zwrotne zahamowanie popędu płciowego można wywołać bądź poprzez kastrację chirurgiczną, bądź przez podawanie antyandrogenów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>