KIERUNKI I PERSPEKTYWY BADAŃ KLINICZNYCH LBA

Wprowadzenie do kliniki kardiologicznej LBA poszerzyło zasób leków przeciwarytmicznych i otworzyło nowe perspektywy patogenetycznego leczenia choroby niedokrwiennej serca.

Stosowanie LBA w leczeniu guza chromochlonnego nadnerczy, w nadczynności tarczycy, w niektórych postaciach nadciśnienia, w migrenie, nerwicach lękowych, schizofrenii, w jaskrze i innych zespołach chorobowych można uznać za otwarcie nowej drogi do dalszych poszukiwań.

Jednym z ważnych zadań naukowych, które postawiono chemikom syntetyzującym i farmakologom badającym nowe LBA, jest poszukiwanie związków, których profil farmakologicznych właściwości eliminowałby ryzyko niewydolności krążenia. Dlatego też największe nadzieje na uzyskanie jeszcze bardziej korzystnych efektów leczniczych i jednoczesne zwiększenie bezpieczeństwa stosowania LBA można wiązać z kierunkiem badań klinicznych nad kardiowybiórczymi lekami !3-adrenolitycznymi,

Nie bez znaczenia są nowe informacje o funkcji serca w zdrowiu i chorobie, otrzymane z badań prowadzonych u ludzi za pomocą leków fl-adre- nolitycznych. Można tu wspomnieć o badaniach nad patogenezą nadciśnienia tętniczego, o próbach wyjaśnienia roli układu adrenergicznego w adaptacji ustroju do warunków środowiska i badaniach określania roli receptorów adrenergicznych w powstawaniu nadciśnienia śródocznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>