KORTYKOTROPINA – ZASTOSOWANIE W LECZNICTWIE

Głównym zastosowaniem kortykotropiny są testy oceniające zdolność wydzielniczą kory nadnerczy. W krótkotrwałych próbach, o znaczeniu orientacyjnym, po wstrzyknięciu krystalicznego preparatu kortykotropiny, oznacza się we krwi stężenie kortyzolu w ciągu 60 min. Zwiększenie stężenia powinno wynieść co najmniej 7 pg/dl. W dokładnych testach klinicznych wstrzykuje się domięśniowo preparaty o przedłużonym działaniu, oznaczając wydalanie metabolitów kortyzolu (17-hydroksykortyko- steroidów – 17-OH-KS) w moczu dobowym. Najbardziej miarodajne wyniki uzyskuje się stosując syntetyczne preparaty 124ACTH w dawce 0,5 mg i.m, co 12 h, przez 2-4 doby. Za prawidłową odpowiedź uważa się co najmniej 3-krotne zwiększenie zawartości 17-OH-KS w moczu dobowym w czasie stosowania kortykotropiny, pod warunkiem, że wartości wyjściowe 17-OH-KS mieściły się w granicach normy.

Warunkiem skuteczności leczenia preparatami kortykotropiny jest sprawna czynność kory nadnerczy.

Wstrzyknięcia domięśniowe kortykotropiny powodują zwiększone stężenie kortyzolu, co można wykorzystać w niektórych przypadkach chorób kwalifikujących się do kortykoterapii, jak dychawica oskrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty trzewny, stwardnienie rozsiane. W ostrej fazie choroby lek podaje się codziennie, następnie co drugi i trzeci dzień. Podtrzymującą dawkę wstrzykuje się

– 1-2 razy w tygodniu. Niekorzystną stroną tej formy terapii jest konieczność wprowadzania leku drogą domięśniową i możliwość powstawania przeciwciał wobec kortykotropiny. Dodatkowym elementem jest zwiększone wydzielanie androgenów nadnerczowych pod wpływem kortykotropiny, z działaniem anabolicznym na układ kostny i mięśniowy. Nie dochodzi również do wtórnego zaniku kory nadnerczy, co występuje w przewlekłej kortykoterapii, natomiast upośledzeniu ulega wydzielanie kortykotropiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>