Krwiaki

Krwiak szyjki macicy wyczuwa się podczas badania jako guz wypełniający sklepienia pochwy. Część pochwowa jest rozdęta i twarda. Trzon macicy jest wyczuwalny ponad guzem..

Krwiaki jajowodowe są podczas badania ginekologicznego bardzo bolesne. Mała ich ruchomość tłumaczy się istnieniem wytworzonych w tym czasie zrostów otrzewnowych, zwłaszcza w okolicy ujścia brzusznego. Leżą one bardziej ku tyłowi i robią wrażenie miększych niż krwiaki pochwy lub macicy.

Krwiaki przewodu płciowego w przypadkach połowicznego jego zarośnięcia sprawiają nieraz trudności rozpoznawcze. Połączenie szczegółów zebranych w czasie wywiadów (wiek 14-18 lat, napadowe okresowe bóle w podbrzuszu) z wynikami badania ginekologicznego (ewentualne stwierdzenie przegrody w pochwie, jednorożny kształt macicy dwurożnej itp.) może nieraz ułatwić rozpoznanie. Odpływ krwi miesięcznej jest w tych przypadkach objawem, który może powodować raczej pomyłki rozpoznawcze.

Leczenie zarośnięcia przewodu płciowego w obrębie błony dziewiczej i najniższego odcinka pochwy polega na nacięciu błony, która stanowi przegrodę, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem uniknięcia zakażenia. Odpływa wówczas pewna ilość czerwonobrunatnej gęstej cieczy, która jest mieszaniną krwi miesięcznej, pozbawionej wody i uległej zmianom wstecznym z wydzieliną macicy. Ciecz ta z reguły nie zawiera bakterii. Szczątki błony należy usunąć nożyczkami, a brzegi powstałej w ten sposób rany zespolić szwami katgutowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>