LBA A HORMONY

LBA a insulina. W perfundowanej trzustce szczura wydzielanie insuliny jest pobudzane przez izoprenalinę, lecz hamowane przez adrenalinę i noradrenalinę [628], Propranolol per se hamuje wydzielanie insuliny w tym preparacie, a także znosi pobudzające działanie izoprenaliny [527].

U psów propranolol hamuje wydzielanie insuliny wywołane obciążeniem glukozą [22] lub podaniem izoprenaliny [629], co kontrastuje z hipo- glikemicznym działaniem propranololu opisanym u ludzi [351], pawianów [1060] i psów [98], a także z nasileniem hipoglikemicznego działania pochodnych sulfonylomocznika przez DCI u szczurów [799],

Propranolol nie nasila jednak hipoglikemii u psów wywołanej podaniem egzogennej insuliny [221], U owiec wydzielanie insuliny indukowane przez argininę jest hamowane przez adrenalinę, a to działanie adrenaliny nie jest zmienione przez uprzednie podanie propranololu [463], Propranolol powoduje zmniejszenie zawartości immunoreaktywnej insuliny w osoczu ludzi [351], pawianów [1060] i psów [98],

Sumując, wydaje się, że pobudzenie a-adrenergiczne hamuje wydzielanie insuliny, natomiast pobudzenie ß-adrenergiczne pobudza wydzielanie tego hormonu wskutek zwiększenia zawartości cAMP w komórkach ß wysp Langerhansa. Glukagon i mctyloksantyny, które na innej drodze zwiększają wewnątrzkomórkową zawartość cAMP, również pobudzają trzustkę do wydzielania insuliny [46], Endogenna adrenalina wywiera wyłącznie działanie typu a-adrenergicznego na komórki wysp Langerhansa. LBA działają w tym przypadku podobnie jak adrenalina, tj. wyłączając receptory ji-adrenergiczne w aparacie insulinotwórczym trzustki dają przewagę adrenergicznemu pobudzeniu i dzięki temu hamują wydzielanie insuliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>