Leczenie chorób odogniislkowych

Niekiedy bardzo ciekawe wyniki daje tzw. test sekundowy. Za pomocą wstrzyknięcia podśluzówkowego w okolicę podejrzanego ogniska czynnego 0,25 ml Impletolu (tj. preparatu składającego się z nowo- kainy i kofeiny) uzyskuje się ustąpienie ostrych objawów choroby od- ognilsikowej po 1 sek. na czas 8 godz.

Leczenie chorób odogniislkowych polega na chirurgicznym lub zachowawczym usuwaniu .czynnych ognisk zakażenia i jednoczesnym specyficznym 'oddziaływaniu na chorobę od ogniskową przez właściwego specjalistę. Usuwanie ognisk jest niewsikazane w okresie zaostrzenia 'Choroby odogniskowej, choć niekiedy jest to konieczne dla ratowania życia. Należy pamiętać, że usunięcie czynnego ogniska tylko wtedy powoduje ustąpienie choroby oidogniskowej, gdy nie jest ona zbyt zaawansowana (zmiany nieodwracalne) i o ile nie powstało ognisko wtórne.

Leczenie zachowawcze ogniska przy wier-zch ołkowe go lub przyzęb- nego odbywa, się według zasad opisanych w odpowiednich rozdziałach niniejszego podręcznika. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku leczenia chirurgicznego, sprowadzającego się najczęściej do usunięcia zęba lub gingiwektomii. Zachodzi wówczas konieczność zastosowania odpowiedniej oisłony, głównie z leków przeciwuczlule- niowych i antybiotyków na 1 – 2 dni przed zabiegiem i 1 – 2 dni po zabiegu. Niekiedy celowe jest stosowanie środków uspakajających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>