LEKI ZMNIEJSZAJĄCE WYDZIELANIE KORTYKOTROPINY

Cyproheptadyna jest lekiem o działaniu przeciwserotoninowym i prze- ciwhistaminowym stosowanym w pediatrii, ponieważ poprawia łaknienie i powoduje zwiększenie masy ciała. Istnieją doniesienia o blokowaniu receptorów dla mineralokortykosteroidów. W zespole Cushinga cypro- heptadyna w ok. 40-50% przypadków zmniejsza stężenie kortykotropiny i przynosi poprawę somatyczną. W Polsce jest dostępna jako preparaty Peritol, Periactin i Nuran w tabletkach po 4 mg. Stosuje się 3-4 tabletki dziennie.

Pochodna kwasu 2-propylowalerianowego, walproinian sodu (Vupral, Depakine, Epilim), jest stosowana jako lek przeciwpadaczkowy. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu transaminazy kwasu y-amino- masłowego (GABA) w ośrodkowym układzie nerwowym, ze zwiększeniem stężenia tego neuroprzekaźnika. GABA wywiera wpływ hamujący na uwalnianie kortykoliberyny, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wydzielania kortykotropiny. Efekt ten wykorzystano w leczeniu zespołu Nelsona, jednak wydaje się, że w części przypadków znika on w miarę upływu czasu. W zespole Cushinga rzadziej udaje się uzyskać istotny wpływ leczniczy. Dawka dobowa wynosi 600 mg-1,2 g.

W przypadkach niesprawnej czynności wątroby lek ten może spowodować śpiączkę wątrobową, gdyż zwiększa we krwi stężenie GABA pochodzenia jelitowego.

Bromokryptyna (Parlodel) jest głównie stosowana w hiperprolaktyne- mii w przebiegu gruczolaka przysadki, jak również czynnościowej. Odnotowano niezbyt liczne przypadki remisji klinicznej uzyskanej w zespole Cushinga leczonym tym preparatem.

Pizotyfen (Sandomigran) jest lekiem przeciwmigrenowym, o budowie podobnej do cyproheptadyny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

W wybranych przypadkach choroby Cushinga zauważono kliniczną remisję steroidową, bez nadmiernego zwiększenia masy ciała, towarzyszącego zwykle leczeniu cyproheptadyną. Dawka dobowa wynosi 3 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>