Małpy – ciąg dalszy

Specjalnym rodzajem grupy wielosamczej jest stado szympansów, w którym praktycznie rzecz biorąc brak jest zupełnie rywalizacji o samice i gdzie panuje zupełny promiskuityzm seksualny. W momencie wejścia w estrus samica kopuluje ze wszystkimi dorosłymi samcami, bez względu na ich pozycję w hierarchii (Goodall, 1965 van Lawick- -Goodall, 1974).

Wreszcie u kilku gatunków małp występuje system haremowy najwyraźniejszy jest on u pawiana płaszczowego, pawiana dżelada i patasa. U obu gatunków pawianów haremy są podstawowymi jednostkami rodzinnymi większych struktur stadnych. Pawiany płaszczowe żyją w haremach złożonych z jednego samca i kilku samic (one male unit), łączą się w większe stada jedynie w okresie udawania się na spoczynek (Kummer, 1968). W obrębie stada występuje wyraźna hierarchia. Poza samcami liderami haremów występuje również p_wna liczba młodocianych samców, tak zwanych samców towarzyszących. Samce liderzy kopulują jedynie z własnymi samicami, gdy te wchodzą w okres receptywności seksualnej, której zewnętrznym przejawem jest obrzmienie skóry płciowej. Samice kopulują przeważnie z liderami, czasem jednak z samcami towarzyszącymi, za co są karane przez lidera ugryzieniem w kark. Tak samo karane są wszelkie próby oddalania się z miejsca pobytu haremu. Skład osobniczy haremu w obrębie stada nie jest naruszany przez inne samce w przypadku obecności jego lidera, wystarczy jednak usunięcie lidera na okres 30 minut, żeby wszystkie samice były natychmiast przechwycone przez inne samce (Kummer i wsp., 1974). Tak samo rozkradane są samice z obcych haremów, które znalazły się w obrębie działalności stada. Podobnie wychwytywane są samice pokrewnych gatunków, na przykład pawiana anubisa. Czynnikiem wyraźnie chroniącym harem przed innymi liderami jest widok przejawów więzi łączących samca z samicami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>