Martwica hepatocytów i stluszczenie wątroby

Ostre polekowe stluszczenie wątroby obserwowano jako powikłanie stosowania tetracyklin. Jest to odczyn w pełni odwracalny, który nie łączy się z nieprawidłowościami w testach wątrobowych. Nie stanowi on więc w zasadzie czynnika ograniczającego stosowanie tych antybiotyków. Tetracykliny hamują biosyntezę białek. Jest to działanie proporcjonalne do dawki leku, zależy od hamowania przez tetracykliny procesu wiązania kompleksów aminokwasy-RNA informacyjny (mcssenger) do rybosomów. Antybiotyki te gromadzą się wybiórczo w mitochondriach. Wpływ ten odnosi się także do układu mikrosomalnych enzymów hepatocytów. Zwrócono uwagę na ten fakt po obserwacji silnego stłuszczenia i martwicy wątroby, do jakiej doszło u 6 kobiet znajdujących się w 3 trymestrze ciąży leczonych tetracyklinami w dawkach 3,5-6,0 g/24 h z powodu odmiedniczkowego zapalenia nerek. Można stwierdzić, że hepato- toksyczność tetracyklin może ujawniać się sUuszczeniem wątroby szczególnie wtedy, gdy z innych przyczyn biosynteza białek ulega upośledzeniu, np. w ciąży lub w głodzie [6, 12, 17],

Martwica hepatocytów i stluszczenie wątroby pojawiają się z reguły w wyniku stosowania dużych dawek leków. Dotyczy to więc przypadków stosowania największych dawek leczniczych, pomyłek w dawkowaniu lub też zatruć lekami, np, w celach samobójczych. Niekiedy objawy te mogą powstać po dawkach leczniczych u osób o szczególnej predyspozycji do odczynów toksycznych, zwłaszcza w stanach niedożywienia, niedoboru witamin z grupy E, głównie B12 i B6, niedotlenienia (niezależnie od przyczyn), niewydolności nerek, uprzednio istniejących uszkodzeń miąższowych wątroby, w wieku niemowlęcym łub starczym, w ciąży. Poniżej podano przykłady leków powodujących takie odczyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>