Metacerkaria

Cały okres rozwoju w ślimaku – od miracydium do cerkarii – trwa 5-10 dni, stąd średnio od złożenia jaj w środowisku zewnętrznym do wykształcenia cerkarii upływa, w zależności od czynników otoczenia, 8-13 tyg. Z jednego miracydium może rozwinąć się 450 do 5000 cerkarii, które aktywnie i stopniowo opuszczają ciało ślimaka, stanowiąc oprócz miracydium drugie wolno żyjące stadium, swobodnie poruszające się w wodzie. Miracydium czynnie (przez 24-48 h) poszukuje żywiciela pośredniego, potem ginie. Natomiast cerkaria już po 1-3 h wytwarza grubą otoczkę i oczekuje biernie w postaci metacerkarii na żywiciela ostatecznego (ryc. 4.11).

Metacerkaria (adoleskaria) jest formą, która może przetrwać w zależności od warunków środowiska od 14 dni do ponad 6 mies. Wydziela ona lepką substancję pozwalającą na przyczepienie jej głównie do roślin stanowiących pożywienie rośli- no- i wszystkożernych żywicieli ostatecznych. Metacerkarie mogą także przebywać swobodnie w wodzie i z nią dostawać się do żywiciela. Zarażenie następuje po spożyciu nie gotowanych warzyw lub wypiciu nie przegotowanej wody (otorbione metacerkarie przyczepione do roślin lub swobodnie przebywające w wodzie). W przewodzie pokarmowym żywiciela ostatecznego metacerkaria uwalnia się i wędruje do wątroby oraz jej przewodów żółciowych (może tam przebywać ok. 9 lat), przebijając ścianę jelita i wykorzystując naczynia krwionośne układu żylnego wrot- nego lub aktywnie przedostając się przez jamę otrzewnej. Dojrzałość płciową osiąga po 3-4 mies. od chwili zarażenia. Obliczono, że jedna motylica składa dziennie ok. 6000 jaj.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>