Mięśniówka macicy

Mięśniówka macicy zajmuje większą część tego narządu i składa się z wiązek mięśni gładkich połączonych pewną ilością tkanki łącznej, która zawiera liczne włókna sprężyste. Podczas ciąży mięśniówka ulega bardzo znacznemu przerostowi. W obrębie szyjki macicy zaznacza się większy niż w trzonie rozwój tkanki łącznej w porównaniu z warstwą mięśniową.

Macica jest narządem obdarzonym znaczną ruchliwością, ale w prawidłowych warunkach w pozycji stojącej kobiety, przy opróżnionym pęcherzu moczowym i odbytnicy, leży w miednicy małej, tak że ujście wewnętrzne kanału szyjki znajduje się powyżej górnego brzegu spojenia łonowego w linii przeprowadzonej między oboma kolcami kulszowymi (spinae ischiadicae).

Oś szyjki macicy odpowiada na ogół kierunkowi osi miednicy. Trzon macicy jest jednak w stosunku do szyjki zgięty ku przodowi pod kątem około 8o°. Odchylenia od tego położenia są uzależnione przede wszystkim od wypełnienia pęcherza moczowego i odbytnicy oraz działania tłoczni brzusznej.

Trzon macicy porusza się z pewną swobodą-jakby na zawiasach – od przodu do tylu. Przesunięć całego narządu ku górze i ku dołowi lub ku przodowi i ku tyłowi, jeśli są tylko przejściowe, nie można uważać za patologiczne. Każde

Od bocznych ścian macicy biegną dwa fałdy otrzewnowe, zwane więzadłami szerokimi (ligamenta lata), które prócz tkanki łącznej zawierają naczynia krwionośne i chłonne, zdążające do macicy, a także narządy i więzadła, które wnikają do niej z boku, jajowody, więzadła obłe i więzadła jajnikowe (ligamenta ovarii propria).

Więzadła szerokie są właściwie zdwojeniem otrzewnej dna miednicy ujmującym macicę jakby w dwie blaszkii dzielącym jamę miednicy na część przednią i tylną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>