Najlepsze wyniki przynosi zabieg chirurgiczny

Podobnie badania Webera wykazały, że po upływie roku po zabiegu chorzy leczeni operacyjnie nie czuli się lepiej od chorych leczonych zachowawczo.

Najlepsze wyniki przynosi zabieg chirurgiczny, jeśli leczenie wstępne nie trwa zbyt długo, ale należy czekać co najmniej 2 miesiące (u 90% chorych dojdzie w tym czasie do wyleczenia). Jednak u chorych operowanych dopiero po roku od momentu zachorowania istnieje 50% szans na uwolnienie od dolegliwości w porównaniu z operowanymi wcześniej. Wydaje się, że przyczyną są zmiany włókniste w korzeniu z powodu długotrwałego ucisku, jak też zmiany w psychice.

Do bólów i objawów neurologicznych w przebiegu choroby krążka międzykrę- gowego, powodującego zwężenie szpary między trzonowej, dochodzi w wyniku:

– 1) zmniejszenia kanału korzeniowego 2) powiększenia zmienionych wyrostków stawowych (tzw. facet syndrome) 3) osłabienia więzadeł podłużnych i wpuklania się masy krążka do kanału kręgowego 4) bezpośredniego wnikania masy krążka z powodu uszkodzenia pierścienia włóknistego.

Grupa 1 i 2 stanowi tzw. zmienny zespół bólów krzyża, z uciskiem lub bez ucisku na korzeń.

Grupa 3, stanowiąca ok. 70% chorych z objawami ucisku korzenia, może ulec trwałemu wyleczeniu (lub mieć czasowe złagodzenie objawów). Tutaj trzeba zaznaczyć, że około 20% pacjentów tej grupy poddaje się leczeniu chirurgicznemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>