NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE SULFONAMIDÓW NA UKŁAD NERWOWY

Sulfonamidy dawniej stosowane dawały stosunkowo częste objawy neuro- toksyczne zarówno ze strony obwodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego.

Współcześnie produkowane sulfonamidy o przedłużonym działaniu znacznie rzadziej wykazują działanie niepożądane. Dotyczą one głównie nerwów obwodowych i w bardzo małym stopniu oun. Częściej objawy neurotoksyczne występują u dzieci. Niezależnie lub oprócz działania neuro- toksycznego w patogenezie zmian biorą udział reakcje alergiczno- -toksyczne w obrębie naczyń nerwów obwodowych.

Uszkodzenia nerwów obwodowych mogą występować w postaci: 1) mo- noneuropatii czy mononeuropatii mnogiej, 2) polineuropatii.

Cechą charakterystyczną neuropatii posulfonamidowej jest długi czas utajenia. Neuropatie posulfonamidowe należą do typu mieszanego, mają bardzo ciężki przebieg kliniczny przeważają objawy podrażnieniowe (bóle, parestezje) nad ubytkami czucia i zaburzeniami ruchowymi. Zanik dotyczy bardzo często mięśni nadgrzebieniowych łopatki i obręczy miednicy. Odruchy ścięgniste są zwiększone lub zmniejszone, natomiast skórne zachowane. Zbyt późne przerwanie podawania sulfonamidów może wtedy doprowadzić do przykurczów mięśniowych lub dystrofii Sudecka. W wypadku domięśniowego podania sulfonamidu mogą powstać neuropatie po wstrzyknięciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>