NORADRENALINA

Silne działanie presyjne tej aminy katecholowej spowodowało, że, z chwilą wprowadzenia jej do lecznictwa, znalazła zastosowanie w leczeniu wstrząsu i hipotonii. Jednak liczne obserwacje, wskazujące na wiele niekorzystnych właściwości leku, znacznie ograniczyły wskazania do jego podawania. Wzrost ciśnienia tętniczego pod wpływem noradrenaliny zależy bowiem głównie od pobudzenia receptorów a w naczyniach obwodowych, a tylko w niewielkim stopniu od pobudzenia receptorów fij w mięśniu sercowym i zwiększenia objętości wyrzutowej minutowej. Pobudzenie naczyniowych receptorów a, powodując skurcz naczyń, zmniejsza perfuzję obwodową i doprowadza do niedokrwienia ważnych dla życia narządów, jak mózg, nerki i serce. Jednocześnie zwiększa się opór obwodowy, zwiększając pracę komory lewej i zapotrzebowanie tlenowe mięśnia sercowego. Duże dawki norepinefryny (noradrenaliny) mimo dodatniego wpływu inotropowego zmniejszają objętość wyrzutową. Ten niekorzystny efekt hemodynamiczny może być obserwowany również przy stosowaniu mniejszych dawek leku, u chorych z wyjściowo dużym oporem naczyniowym.

Krótkotrwałe podawanie norepinefryny we wstrząsie zawałowym, gdy upośledzenie przepływu wieńcowego zagraża zatrzymaniem krążenia, może być jednak uzasadnione. Badania doświadczalne oraz obserwacje kliniczne wskazują, że wlew norepinefryny w małym stężeniu powodując pobudzenie receptorów (łj w mięśniu sercowym zwiększa objętość wyrzutową i ciśnienie tętnicze. Wzrost ciśnienia tętniczego i przepływu wieńcowego spowodowane przez norepinefrynę przeciwdziałają szerzeniu się niedokrwienia serca, co w badaniach metabolicznych wyraża się redukcją stężenia mleczanów. Nie należy stosować norepinefryny w hipowole- mii oraz we wstrząsie septycznym, ze względu na zmniejszenie objętości łożyska naczyniowego poprzez jej działanie obwodowe. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>