Objawy kosmówczaka

Zjawisko to jest w przypadkach kosmówczaka o wiele częstsze niż w chorobach rakowych macicy. Nowe ogniska nabłoniaka kosmówkowego tworzą zrazu tylko wypuklenie (np. w obrębie sromu lub pochwy), które swą sinawą barwą przypomina krwiaka później wskutek zniszczenia pokrywającego je utkania i przebicia nowotworu na zewnątrz powstają w miejscach tych mniejsze lub większe ubytki, których dno jest pokryte masami rozpadającego się nowotworu. Zarówno tego rodzaju przerzuty, jak i przerzuty na drodze dużego krążenia mogą być nieraz mnogie, zwłaszcza przerzuty do płuc i wątroby.

Przerzuty tworzą nie tylko guzy ortotOpiczne, lecz również i ogniska pierwotne umiejscowione ektopicznie. Objawy kliniczne. Objawy kosmówczaka są w dużym stopniu uzależnione od wielkości guza i utworzonych przez niego przerzutów. Najwcześniejszym objawem, podobnie zresztą jak i w innych rodzajach złośliwych r.owotwotów macicy, są nieregularne krwawienia. Przybierają one bardzo często postać krwotolów. Duże utraty płynnej i czystej krwi tłumaczą się obniżeniem krzepliwości krwi w naczyniach macicy, ponieważ nabłonek kosmówkowy powstrzymuje tworzenie się skrze- pów.Podtym względem krwawienia tóżnią się od krwawień w przebiegu raka macicy, a przypominają raczej krwotoki w zaśniadzie groniastym, w poronieniach lub w przypadku łożyskowego polipa.

Krwawienia występują i znikają nagle. Mogą im niekiedy towarzyszyć bóle odpowiadające skurczom macicy, która stara się usunąć ze swego światła ciało obce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>