Objawy podczas ciąży

Ta różnorodność objawów nie może być wyjaśniona przyczynami natury psy- chicznej, lecz jest uwarunkowana obecnością i czynnością jaja płodo-wego. Niedopałki produktów jego przemiany materii są uważane za trucizny ciążowe. Przypuszczalnie nie są one niczyim innym, jak pro-duktami ‚zwichniętej przez ciążę (tj. przez obecność jaja płodowego w jego szerokim pojęciu) prawidłowej przemiany materii ciążowej. Do tego dołączają się zaburzenia współdziałania gruczołów dokrew- nych matki, ro w następstwie sprzyja tworzeniu się licznych niedopałków przemiany, w wysokim stopniu jadowitych dla ustroju kobiety ciężarnej, a niedostatecznie zobojętnianych lub wydalanych przez wtórnie uszkodzone odpowiednie narządy. Pod wpływem tych jadów powstają swoiste zmiany, które obejmujemy nazwą zatruć ciążowych- Należą tutaj wymioty ciężarnych niepowściągliwe prawdziwe (hyperemesis gravidarum vera), stan przedrzucawkowy (status praeeclampticus) i rzucawka (eclampsia). Zatrucia powyżej wspomniane obejmują całe zespoły narządów, lecz mogą również do-tyczyć -tylko jednego z nich, jak nerki, wątroby, układu nerwowego j#tp. Należą do nich wymioty ciężarnych (emesis gravidarum), obrzęki ciężarnych (oedemae gravidarum), nerczyca ciężarnych (nephrosis gravidarum), choroby skórne (dermatoses gravidarum), żóiłftaczka ciężarnych (icterus gravidarum) i ostry żółty zanik wątroby (atrophia hepatis acuta flava), oraz pląsa- wica (horea gravidarum).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>