OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW

Środkiem, iktóry zapoczątkował nową erę czynnej i skutecznej walki człowieka z mikroustrojem chorobotwórczym, środkiem, który był jutrzenką wspaniale rozwijającej się dziś nauki o środkach bakteriobójczych lub bakteriostatycznych, były sulfonamidy. Chociaż wyniki lecznicze w stosowaniu sulfonamidów były zastanawiające, to jednak zakres ich działania był i jest dosyć ograniczony, i nie są one wolne od niepożądanych działań ubocznych. Toteż dopiero odkrycie antybio-tyków (Fleming) uzupełniło w niespodziewanej mierze braki, tzw. che- moterapeutyków (sulfonamidów) i zarazem stało się dużym postępem nauk biologicznych i przyniosło ludzkości w darze możliwość ratunku przed nieustanną i bezwzględną agresją ze strony chorobotwórczych drobnoustrojów. Środki tzw. chemioterapeutyczne oraz antybiotyki zmieniły pod wieloma względami oblicze współczesnej sztuki leczenia i racjonalnie zastosowane pozwalają na uratowanie życia ogromnej liczbie ludzi.

Rozważając dane wyników dotychczasowych badań nad antybiotykami, przyjmujemy dzisiaj, że środki chemoterapeutyczne i antybiotyki wywierają swoje działanie na zarazki przez wywołanie poważnych zaburzeń w przemianie materii drobnoustrojów i w pewnym sensie sparaliżowanie ich czynności życiowych. Środki, które niszczą zdolność drobnoustrojów tworzenia kolonii, są uważane za bakteriobójcze, natomiast ite, które tylko osłabiają lub znoszą na pewien czas zdolność tworzenia kolonii, są bakteriostatyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>