Okres wylęgania duru brzusznego

Okres wylęgania duru brzusznego waha się w szerokich granicach od 2 do 23 dni. Jest on zależny od sposobu zakażenia, liczby i zjadliwości zarazków oraz od predyspozycji osobniczej zakażonego.

Obraz kliniczny duru brzusznego u dzieci małych i u niemowląt odbiega od obrazu spotykanego przeciętnie u osobników dorosłych. Im dziecko starsze, tym bardziej przebieg choroby jest zbliżony do klasycznego. W przebiegu klasycznym duru brzusznego rozróżnia się 3 okresy: I okres — narastania objawów, II okres — pełnego rozwoju choroby (acme), III okres zdrowienia (stadium sanationis). Okres pierwszy zwykle zaczyna się powolnym wzrostem temperatury, ogólnym niedomaganiem, bólami głowy, brakiem łaknienia i postępującym osłabieniem. Stolec bywa rozwolniony, często jednak zaparty, brzuch przeważnie wzdęty, z lekką tkliwością i przelewaniem w okolicy kątnicy. Wśród objawów wzmagającej się apatii, ogólnego osłabienia temperatura ciała w 5—6 dniu ustala się na wysokości 39—4-0° i chory przechodzi w okres pełnego rozwoju choroby. Gorączka wykazuje nieznaczne wahania dziennie, nie więcej ponad -0,5°. Chory bywa zamroczony, zwłaszcza w nocy. Odurzenie bywa wyrażone w różnym stopniu, czasem występuje stan podniecenia. Wargi są zeschnięte, popękane, język suchy, obłożony brunatnym nalotem. Brzuch nadal wzdęty, stolec przeważnie zaparty albo występuje rozwolnienie z wypróżnieniami o charakterystycznym wyglądzie gro- chówkowatym, w liczbie kilku do kilkunastu dziennie. Na skórze zjawia się wysypka o charakterze różyczki (roseola), przeważnie nieliczna, występuje rzutami co kilka dni. Najczęściej wysypka zjawia się na skórze brzucha, klatki piersiowej, rzadko na kończynach. Utrzymuje się zwykle 1—2 tygodnie, a po ustąpieniu stwierdza się otrębiaste łuszczenie. Śledziona ulega powiększeniu i daje się wyczuć badaniem. Tętno bywa zwykle zwolnione, czasem dwubitne. Po 2—3 tygodniach utrzymywania się takiego stanu gorączka zaczyna opadać stopniowo albo z dużymi wahaniami dziennymi, lub też, co zdarza się niezwykle rzadko, spada krytycznie. Następuje teraz okres zdrowienia, w którym zaznacza się szybka poprawa stanu ogólnego, ustępują zaburzenia jelitowe, brzuch staje się miękki, język oczyszcza się, łaknienie wraca, a niekiedy jest wzmożone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>