Opory psychiczne przed stosunkiem

Szczególnie duży wpływ pozytywny lub negatywny na rozwój psychoseksualny kobiety wywiera całokształt czynników związanych z odbyciem pierwszego stosunku płciowego. Według moich badań (1972) przebieg pierwszego stosunku płciowego u kobiety oraz jego następstwa dla jej dalszego rozwoju psychoseksualnego zależą od: uczuć, jakimi darzy partnera, uczuć towarzyszących (np. lęku przed bólem), stopnia rozwoju popędu seksualnego i istnienia potrzeby seksualnej, od uprzedniego wyuczenia się przeżywania szczytowania, od sytuacji, w jakiej odbywa się stosunek płciowy, od wiedzy o życiu seksualnym oraz od partnera – jego kultury i doświadczenia seksualnego.

Jeśli kobieta kocha mężczyznę i nie ma oporów psychicznych przed stosunkiem z nim, jeśli odczuwa wyraźne potrzeby seksualne i nauczyła się już przedtem przeżywania szczytowania, odbywa stosunek w dogodnym otoczeniu i ma pewne minimum wiedzy o życiu seksualnym, a partner kocha ją ip osiada dużą kulturę oraz doświadczenie seksualne, wówczas pierwszy stosunek płciowy dostarcza kobiecie maksimum satysfakcji seksualnej i stwarza dogodne warunki do pożytywnego rozwoju psychoseksualnego kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>