Owodnia

Owodnia w najwcześniejszych okresach ciąży stanowi maleńką jamkę, a następnie, rozrastając się, wskutek gromadzącego się w niej płynu, tworzy woreczek, pokrywający początkowo grzbietową stronę zarodka, a następnie otacza płód całkowicie. Wykształcona owodnia jest to cienka, nie zawierająca żadnych naczyń, wewnętrzna błona jaja, która z łatwością daje się oddzielić od kosmówki i powierzchni łożyska aż do miejsca przyczepu pępowiny. We wczesnych okresach, owodnia składa się z dwóch warstw: zewnętrznej — mezodermalnej i wewnętrznej — zbudowanej z niskich, walcowatych komórek ekto- dermalnych. Później warstwa mezodermalna przekształca się w tkankę śluzowatą, natomiast komórki warstwy ektodermalnej nie zmieniają się i posiadają zdolności wydzielńicze. To sprawia, że wewnątrz owodni gromadzi się stopniowo coraz większa ilość wód płodowych (liquor amnii). Jest to płyn koloru żółtawego, przezroczysty lub mętny, z kłaczkami. Ilość jego może być różna i przeciętnie wynosi 600 cm . Chemicznie jest to płyn o własnościach rozcieńczonej surowicy, o ciężarze właściwym 1002—1028 i zawiera sole, białko oraz mocznik. Pochodzenie płynu owodniowego jest złożone i najprawdopodobniej jest on przesączem z tkanek matczynych, naczyń doczesnej oraz moczem płodu stopniowo gromadzącym się w coraz większych ilościach. Obecnie jesteśmy skłonni uważać, że wody płodowe pochodzą przede wszystkim z osocza matki, ulegającego przemianom w czasie przechodzenia przez nabłonki owodni i z moczu płodowego. Fizjologiczne znaczenie wód płodowych jest przede wszystkim mechaniczne, a mia-nowicie ułatwiają one ruchy płodu, chronią płód, pępowinę i łożysko od ucisku i wreszcie grają ważną rolę w mechanizmie porodowym, a przede wszystkim w okresie rozwierania. Prócz tego wody płodowe, połykane przez płód, mają na celu dostarczenie mu wody do budowy tkanek.

Oprócz zwykłych wód płodowych spotykamy i wody rzekome. Gromadzą się one we wczesnych okresach rozwoju płodu między owodnią a kosmówką, a w poszczególnych przypadkach pozostają aż do porodu- Innego rodzaju wody rzekome powstają wskutek nieprawidłowego, nadmiernego wydzielania doczesnej podstawowej i zbierają się między jajem płodowym a doczesną prawdziwą. Mają one raczej charakter śluzowy, ciągnący się i mogą w czasie ciąży kilkakrotnie odpływać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>