Przypadki śmierci u astmatyków po złych lekach

Jeśli ktoś z twojej rodziny chorował na jaskrę, jesteś dużo bardziej zagrożony niż inni, choroba ta jest bowiem silnie uwarun-kowana genetycznie. Występuje też często przy cukrzycy i krótkowzroczności. Pamiętaj, że wzroku nie potrafimy przywracać. Jeśli masz więc ponad trzydzieści pięć lat, jesteś krótkowidzem, diabetykiem

Dalej

Mammografia

Toteż mammografia jest w ich przypadku szczególnie ważna. Niezależnie od wyżej wymienionych grup ryzyka każda kobieta jest zagrożona rakiem sutka i powinna wiedzieć, co robić, żeby go uniknąć. Podobnie jak w przypadku nowotworów jelita grubego, bardzo istotna jest dieta. Na przykład Japonki rzadziej chorują nie tylko na

Dalej

Cechy charakterystyczne obrazu radiologicznego

Zmiany radiologiczne mogą się utrzy-mywać przez 4-6 tygodni. Pozostałością po zapaleniu mogą być zrosty opłucno- we, obszary niedodmy, obraz jasnego płuca.

Gram-ujemną pałeczkę Legionella pneumophila spotyka się często w urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających. Zakażenia dotyczą głównie osób starszych (z przewagą mężczyzn), pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne, z nowo-tworami, z

Dalej

Gen ferrytyny

W przypadku żelaza dokonano tego w sposób następujący a mianowicie: popularne białko ferrytyna, które występuje we wszystkich organizmach (ale w minimalnych ilościach w ryżu), jest odpowiedzialne za gospodarkę żelazem. Białko to zdolne jest do związania nawet do sześciu tysięcy jonów żelaza dwuwarto- ściowego (a zatem tego aktywnego biologicznie, uczestniczącego w procesie przenoszenia tlenu) w jednej cząsteczce

Dalej

Znaczny procent osób umiera z powodu guzów lub następstw urazów mózgu

Dane statystyczne na ten temat są szokujące. Jak wynika z wielu sekcji zwłok -a gdy chodzi o diagnozę sekcja to „werdykt najwyższej instancji”-aż 50 procent zmarłych, u których za życia podejrzewano chorobę Alzheimera, w rzeczywistości cierpiało na inne schorzenia. W połowie takich przypadków stwierdzano w mózgu zmiany

Dalej

Jaki ciśnieniomierz warto kupić?

Poza tym na pomiar wpływa i może go zniekształcać zużycie mankietu, nieszczelność gruszki, uszkodzenie tarczy z podziałką (najdokładniejsze i najbardziej niezawodne są aparaty starego typu ze słupem rtęci). Wszystko to bywa powodem rezerwy lekarzy wobec kontroli ciśnienia wykonywanej samodzielnie przez pacjentów, choć

Dalej

Felipresyna (Octopressin)

Działanie trwa 10-15 minut, ale po dawkach powtórnych jest takie samo, jak po dawce pierwszej. Może być stosowana we wlewie ciągłym, 1 ml (10 mg) w 500 ml 5% glukozy, z szybkością od 50 do 200 kropli na minutę. Nie wywiera żadnego wpływu na układ bodźcoprzewodzący serca, ale może dawać bradykardię wynikającą ze stymulacji nerwu błędnego, dlatego teżi bradykardia połączona z blokiem serca jest przeciwwskazaniem

Dalej

Szczepionki przeciw tężcowi i błonicy

Szczepionka przeciwko błonicy jest kom-binowana z tężcem i krztuścem (Di-Te-Per) i zwykle podawana po raz pierwszy po dwóch miesięcach życia (przez pierwsze kilka tygodni życia niemowlę jest chronione przez przeciwciała matki), po raz drugi cztery do ośmiu tygodni później trzecie szczepienie wykonuje się zwykle, gdy

Dalej

Środek zmniejszający apetyt

Hamuje uczucie głodu poprzez działanie na ośrodek łaknienia w mózgu. Pomimo dość dobrej tolerancji, ze względu na działanie na układ nerwowy (w tym również słabo pobudzające) nie jest lekiem szeroko polecanym przez lekarzy.] Kolejny środek zmniejszający apetyt, który zyskał popularność, nie jest już związkiem chemicznym.

Dalej

Zminimalizowanie skutków odstawienia skopolaminy

Na statku żona co trzy dni przyklejała sobie nowy plaster. I znowu Transderm-Scop dokonywał cudów. Nawet przy straszliwym „meltemi”, porywistym wietrze, który sprawia, że doświadczeni żeglarze płaczą, moja żona nie cierpiała na chorobę morską. Prawdę powiedziawszy, to ja w pewnym momencie trochę źle się poczułem, a ona

Dalej

Powtarzające się krwotoki z nosa na tle skrzywienia przegrody nosowej

Większość osób w okresie zimy przebywa w przegrzanych pomieszczeniach. Każdy, kto miewa krwotoki z nosa, powinien zainstalować rozpylacz lub nawilżacz powietrza w tych pokojach, w których spędza większość czasu. Mniej kosztowne jest umieszczenie kamionek na kaloryferach, żeby w pomieszczeniu przez cały czas parowała

Dalej

Przypadek Andy’ego

Tego wieczora przy obiedzie Andy powiedział rodzicom i młodszemu bratu 0 swoim szmerze czynnościowym. „Wiesz – stwierdziła jego matka – jak się teraz nad tym zastanawiam, wydaje mi się, że twój pediatra mówił coś o jakimś szmerze zaraz po twoim urodzeniu. Twierdził, że nie ma powodu do niepokoju,

Dalej

Poszpitalna reanimacja

W pewnym momencie co siódmy człowiek w tym mieście umiał przeprowadzać zabiegi reanimacyjne i, jak się okazało, liczba przypadków nagłej śmierci spowodowanej chorobami serca istotnie spadła. Znając ten fakt nietrudno o konkluzję, że

Dalej

Analiza antygenów szczepów Naegleria

Analizę antygenów szczepów Naegleria oraz diagnostykę retrospektywną przeprowadza się posługując się immunoelektroforezą, immunodyfuzją, immunofluore- scencją pośrednią oraz metodą przeciwciał znakowanych peroksydazą. Ocena taka – zdaniem różnych autorów – powinna objąć wszystkie przypadki ropnego zapalenia

Dalej