Ryc. 53. Rozstępy porodowe w skórze brzucha.

(Fot.) blizny (cicatrices). Sina barwa rozstępów powstaje przez rozsuwanie się włókien sprężystych skóry i rozciągnięcie naskórka, przez które przeświecają bogato unaczynione głębsze warstwy. U wieloródek obserwujemy stare blizny i nowe rozstępy. Występowanie żylaków na sromie i kończynach dolnych jest wywołane zaburzeniami krążenia żylnego. Żyła podbrzuszna (vena hypogastrica) musi odprowadzać dużo krwi, a w razie jej niewydolności w miejscu połączenia jej z żyłą udową lub żyłą biodrową zewnętrzną, powstaje zastój i następowe żylaki.

Dalej

Opory psychiczne przed stosunkiem

Szczególnie duży wpływ pozytywny lub negatywny na rozwój psychoseksualny kobiety wywiera całokształt czynników związanych z odbyciem pierwszego stosunku płciowego. Według moich badań (1972) przebieg pierwszego stosunku płciowego u kobiety oraz jego następstwa dla jej dalszego rozwoju psychoseksualnego zależą od: uczuć, jakimi darzy partnera, uczuć towarzyszących (np. lęku przed bólem), stopnia rozwoju popędu seksualnego i istnienia potrzeby seksualnej, od uprzedniego wyuczenia się przeżywania szczytowania, od sytuacji, w jakiej odbywa się stosunek płciowy, od wiedzy o życiu seksualnym oraz od partnera – jego kultury i doświadczenia seksualnego.

Dalej

GRUŹLICA KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Spostrzeżenia poczynione w ostatnich kilkudziesięciu latach, prace statystyczne wielu zakładów anatomii patologicznej oraz ulepszenie metod badania różnicowego (szczepienie świnek morskich) dowodzą niezbicie, że gruźlica części płciowych kobiety jest zjawiskiem o wiele częstszym niż sądzono dawniej.

Dalej

Czynniki społeczno-kulturowe

W związku ze złożonym systemem postaw wylania się potrzeba badania seksualności. Sfera seksualna istnieje i kształtuje nasz sposób widzenia świata, rozumienia siebie i innych ludzi oraz budowania z nimi więzi międzyludzkich. Niezależnie od tego, czy będziemy starali się nie 4 Seksuologia biologiczna dostrzegać sfery seksualnej lub bagatelizowali ją {przybierając wobec niej pewne postawy), czy też będziemy starali się nadać jej najwyższą rangę – ona jest, istnieje i wywiera swój wpływ na osobowość człowieka. Wpływ ten – w zależności od różnych postaw wobec niej – może być mniej lub bardziej pozytywny trzeba go więc badać: jaki on jest, jak można go kształtować dla dobra człowieka i harmonii współżycia międzyludzkiego.

Dalej

Niepożądane następstwa ciąży

Wskutek przesunięcia mięśni prostych brzucha na bok zatraca się łączność ich z tzw. linią białą, która stanowi naturalną granicę zespolenia nie tylko mięśni prostych, lecz również mięśni skośnych brzucha zewnętrznych I wewnętrznych, wobec krzyżowania się i splatania w tym miejscu włókien ścięgien tych mięśni – co spra- wia, że między dobrze dotąd napiętymi mięśniami prostymi wytwarza się przestrzeń pokryta tylko przez skórę, tkankę podskórną, ścieńczałą powięź i rozciągniętą otrzewną.

W przypadkach dużego rozstępu mięśni prostych brzucha tworzy się tzw. przepuklina brzuszna (hernia lineae albae)} kiedy przestrzeń między dośrodkowymi brzegami wspomnianych mięśni pokryta jest przez ścieńczałe powłoki, tworzące jakby worek przepuklinowy o wiotkich ścianach. Jeśli równocześnie przyjdzie do opadnięcia trzewi, jelita przejawiają skłonność do przedostawania się do takiego „worka przepuklinowego“, a pociągając go w dół swoim ciężarem umożliwiają powstanie „obwisłego brzucha“ (venter propendens).

Dalej

Zadania i postawy – rozwinięcie

Staje się celem działania jednostki, szczególnie wtedy, gdy cel silnie się autonomizuje, a standardy normatywne są silnie zinternalizowane. Sięgnijmy do przykładów. Zadaniem osobistym wielu kobiet jest (czy było?) znalezienie partnera do małżeństwa, tak jak zadaniem osobistym wielu mężczyzn jest znalezienie partnerki seksualnej. Przesłanką takich działań bywa rozbieżność między indywidualnym standardem materialnym, zdrowotnym, towarzyskim a standardami innych ludzi, którzy mają w tej sferze osiągnięcia. W sytuacji spotkania się takich partnerów dla powstania związku małżeńskiego niezbędne są zadania współ- n e, czy to wynikające z sytuacji ocenianej z zewnątrz i niejako zlecającej działania (klasyczne już „pora się żenić”, zagrożenie staropanieństwa przy internalizacji obowiązku małżeńskiego na wsi…), czy też z własnej diagnozy i własnego programu, np. „nie byłoby źle, gdybyśmy mieli wspólny dom i dziecko”. Zadaniem pozaosobistym było w okresie- powojennym świadome rodzicielstwo, którego program stanowiła potrzeba odbudowy potencjału biologicznego zniszczonego wojną narodu, w imię standardów patriotyzmu. Ideałem, w układzie seksualnym pary, jest wzajemne pokrywanie się zadań osobistych i wspólnych, przy aprobacie zadań pozaosobistych bądź uczynieniu z nich zadań osobistych i wspólnych – jak w rodzicielstwie.

Dalej

Gruczołaki jajników

Statystyki wskazują, że prawie połowa wszystkich przypadków guzów jajnika należy do gruczolaków (adenomata), a więc wykazuje budowę twoiów gruczołowych. Lite gruczołaki należą jednak do rzadkości, gdyż cewkowate twory gruczołowe, znamienne dla tego typu guzów, bardzo szybko przekształcają się w torbiele określane nazwą torbielako-gruczolaków (cystadenomata).

Dalej

ZAPALENIE PRZYDATKÓW MACICY

Jakkolwiek zapalenie jajowodu i jajnika z punktu widzenia anatomicznego należy uważać za dwa odrębne schorzenia, podobieństwo objawów klinicznych i występowanie ich obok siebie prawie z reguły uprawniają do określenia ich w praktyce nazwą zapalenia przydatków (adnexitis, salpingc-ocphoritis).

Dalej

Seks jako wartość

Seks jako wartość można opisywać genetycznie, jako wyłanianie się tej wartości, i w sferze odrębnych działań, i w sferze ideologii, jako zmiany, którym ulegała jego ocena ze względu na jego związek z innymi po- 21 – Seksuologia społeczna krewnymi wartościami („naturą”, rodziną, zdrowiem, czy „nowoczesnością”). Interesuje nas zarówno jego autonomizacja w kulturze, jak i stawanie się obiektem – wartością szeroko akceptowaną przez jednostki.

Dalej

Mechanizmy uzasadniania norm w etyce seksualnej

Powstają liczne pytania.Czy tą następną wartością miałaby być rodzina? I czy ona miałaby pośredniczyć między etyką ogólną a etyką seksualną, jak to miało miejsce w większości systemów etycznych znaczących (Egipt, Babilon, Izrael, Grecja, Rzym, Zachód)? Czy też wystarczy przyjęcie racji następnej z systemu ogólnego: drugi człowiek, i czy ta racja zapewni posługiwanie się normami systemu nadrzędnego dla etyki seksualnej, i (co wydaje się praktycznie ważniejsze) czy powstaną między nimi powiązania psychologiczne, to znaczy, czy elementy etyki seksualnej będą działały motywująco, pod wpływem związku z ogólnymi zasadami i wartościami: „człowiek” i „drugi człowiek”? Racja nie jest bowiem tylko uzasadnieniem istnienia związku, ale powinności (obowiązywania), nie

Dalej

Brak klinicznych objawów tyłozgięcia

Bez względu jednak na wystąpienie łub brak klinicznych objawów tyłozgięcia przemieszczenie to jest uważane za niekorzystne dla pewnych czynności fizjologicznych ustroju kobiecego,

Dalej

Wyniki leczenia energią promienistą

W ocenie wyników leczenia raka szyjki energią promienistą obowiązuje dotąd – ze względów statystycznych – pięcioletni okres od zastosowania terapii, jakkolwiek w ostatnich czasach pewni badacze domagali się, aby okres ten przedłużyć do lat dziesięciu.

Dalej

Zróżnicowanie erekcji

Biorąc pod uwagę te cechy ilościowo-jakościowe można bardziej szczegółowo zróżnicować erekcje pod względem siły ich przebiegu:

Dalej

Przypadek Maxa

Piętnaście sekund, później następny. Jeszcze raz zbadałem puls i tym razem udało mi się wyczuć trzydzieści bardzo słabych uderzeń (normalnie liczba ta powinna wynosić sześćdziesiąt do dziewięćdziesięciu). O mały włos nie orzekłem śmierci żywego, choć bardzo zmarzniętego, człowieka! Teraz nie marnowałem już czasu.

Dalej