Pierwotnie przewlekłe zapalenie stawów

Pierwotnie przewlekłe zapalenie stawów może w początkowym okresie sprawiać trudności w różnicowaniu ,z chorobą reumatyczną. Nieustępo- wanie zmian pod wpływem leczenia salicylanami, symetryczne zajęcie stawów oraz brak zmian zapalnych w mięśniu sercowym i wsierdziu przemawia raczej za pierwotnie przewlekłym zapaleniem stawów. Jeżeli w dalszym przebiegu okaże się, że stawy zaczynają ulegać zniekształceniu, rozpoznanie nie ulega już wątpliwości. Podobnie choroba Stilla w początkowym okresie może się nie różnić od przebiegu pierwotnie przewlekłego reumatycznego zapalenia stawów. Najczęściej jednak już wcześnie ulega powiększeniu śledziona i węzły chłonne.

Rokowanie w pierwotnie przewlekłym zapaleniu stawów jest poważne. Zniekształcenia stawów i przykurcze oraz zaniki mięśniowe prowadzą do dużego kalectwa. W niektórych jednak przypadkach nawet po latach można doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Z drugiej strony dłuższe okresy remisji nie pozwalają jeszcze na wysnuwanie zbyt optymistycznych wniosków.

Leczenie. Ze względu na nieznajomość dokładnej przyczyny choroby po-stępowanie lecznicze w pierwotnie przewlekłym gośćcu polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynników wyzwalających chorobę. Leczenie hormonalne zarówno pierwotnie przewlekłego reumatycznego zapalenia stawów, jak i choroby Stilla ma dzisiaj najwięcej zwolenników. Ze względu na długotrwale leczenie ma zastosowanie przede wszystkim prednison i predniso- lon, przed ACTH i kortyzo.nem. Wolimy bowiem hormony wywołujące nieznaczne zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej, a odznaczające się silnym działaniem przeciw-zapalnym. Zaczynamy od dawki 1 mg/kg wagi ciała na dobę przez okres 14 dni. Następnie co 5—1-0 dni zmniejszamy dawkę dobową o 5 mg i stopniowo dochodzimy do dawki 5 mg/dobę. Przeważnie po 2 miesiącach stosowania tej dawki zmniejszamy ją do 2,5 mg i utrzymujemy przez miesiące i lata. W ustaleniu terminu przerwania leczenia kierujemy się poprawą ogólną, wyrównaniem temperatury, wyraźną poprawą w zakresie narządów ruchu, wyrównaniem odchyleń w składzie morfologicznym krwi i białka. Przyspieszone opadanie krwinek mimo remisji często utrzymuje się nadal. Przedłużone leczenie hormonalne wymaga takiego samego zapobiegania objawom ubocznego działania jak w chorobie reumatycznej. 1 X tygodniowo podajemy 25—5-0 mg ACTH i 25 mg testosteronu. W przypadku dużych dolegliwości stawowych stosuje się dostawowo pochodne kortyzonu. Również salicylany i piramidon znaj- dują tu zastosowanie. W pewnych okresach choroby stosuje się leczenie bodźcowe szczepionką Delbeta i mlekiem. Dobre wyniki osiąga się leczeniem hormonalnym skojarzonym z preparatami złota. W każdym przypadku dąży się do usunięcia pod osłoną antybiotyków wszelkich ognisk zakażenia. Niezależnie ad leczenia farmakologicznego i hormonalnego niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapobieganie zniekształceniom. Już w okresie początkowym, wymagającym leżenia w łóżku, należy nie dopuszczać do bezruchu i bezczynności. Dbać należy o odpo-wiednie ułożenie chorego, wczesne wprowadzenie ruchów biernych, a po poprawie stanu ogólnego i zmniejszeniu bolesności wprowadzić masaże i gimnastykę. Można również naświetlać lampą kwarcową lub nagrzewać lampą sollux. W okresach spokoju sprawność narządów można poprawić przez zabiegi ortopedyczne. Leczenie balneologiczne wchodzi także w zakres leczenia rehabilitacyjnego w okresie spokoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>