PODEJMOWANIE ROLI PŁCI CZĘŚĆ 2

W procesie nabywania umiejętności funkcjonowania społecznego i udanego lub nieudanego podejmowania ról społecznych istotne znaczenie mają zjawiska psychologiczne określane mianem mechanizmu naśladownictwa i mechanizmu identyfikacji. Te właśnie mechanizmy wspólnie z systemem zastosowanych negatywnych i pozytywnych wzmocnień są głównymi czynnikami kształtującymi osobowość człowieka. Mechanizm naśladownictwa polega na powtarzaniu zachowań zaobserwowanych u innej osoby, traktowanej jako wzorzec. Naśladowanie może dotyczyć najrozmaitszych zachowań, sposobu mówienia, poruszania się, gestykulacji, a także sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w interakcjach społecznych itp. Z reguły większość, a niekiedy nawet wszystkie przejawy naśladownictwa są nieświadome i tylko uważny obserwator dostrzega podobieństwo w stylu zachowania naśladowcy i jego wzorca osobowego. Jeszcze bardziej ukryty przed kontrolą świadomości jest mechanizm identyfikacji, polegający na wejściu w rolę postaci znaczącej, wzorcowej. Towarzyszy temu na ogół słabo uświadomione poczucie identyczności w zakresie postaw, poglądów, hierarchii wartości z osobą, z którą dokonana została identyfikacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>