Podział wad wrodzonych

Podział wad wrodzonych jest utrudniony z powodu różnorodności ich postaci i niedokładnej znajomości patomechanizmów ich powstawania i przekazywania. W związku z tym wprowadzono różne podziały wad: a) podział etiologiczny, biorący pod uwagę czynniki wywołujące uszkodzenie (może odnosić się tylko do pewnej grupy wad), b) podziały na podstawie patomechanizmów powstawania i przekazywania wad endogennych c) podziały anatomiczne, oparte na cechach morfologicznych i umiejscowieniu, nie uwzględniające natomiast etiologii ani genezy anomalii, ale mające uzasadnienie kliniczne.

Dla celów klinicznych praktyczne znaczenie ma podział oparty na etiopatogenezie i lokalizacji wad, a także na zasadach leczenia (wg Grucy).

– 1. Wady wrodzone o charakterze postępującym wywołane pierwotnymi zmianami w elementach dynamicznych. Należą tu : płodowe zbliznowacenie mięśni (arthrogryposis congenita, myodystrophia foetalis), a z umiejscowionych zniekształceń kręcz szyi (torticollis congenita), lejkowata klatka piersiowa (pectus injundibulijorme), wrodzone wysokie ustawienie łopatki (scapula elevata), wrodzone zwichnięcia rzepki (luxatio patellae congenita), wrodzone kolano przegięte (genus recurvatum congeni- tum), odwrócona stopa płaska wrodzona (pes planovalgus congenitus).

– 2. Wady wrodzone wywołane wtórnymi zmianami w elementach dynamicznych związane z mielodysplazją: zmiany w następstwie przepuklin oponowych, oponowo- -rdzeniowych i rdzeniowych, stopa końsko-szpotawa wrodzona (pes equinovarus congenitus), wrodzone przodostopie przywiedzione (metatarsus adductus cong.), stopa wydrążona (pes excavatus).

– 3. Wady wrodzone wywołane zaburzeniami w chondrogenezie i osteogenezie ze zwichnięciem równowagi statycznej kręgozmyk (spondylolisthesis), wrodzone braki i ubytki kończyn, brak lub niedorozwój kości promieniowej i łokciowej (dejectus et hypoplasio radii, ulnae), zwichnięcie głowy kości promieniowej (luxatio capitis radii), brak lub niedorozwój kości udowej (dejectus, hypoplasio femoris), biodro szpotawe wrodzone (coxa vara congenita), wrodzony staw rzekomy goleni (pseudo-arthrosis cruris congenita), brak lub niedorozwój strzałki, piszczeli (dejectus et hypoplasio fibulae, tibiae).

– 4. Wady wrodzone w różnych układach ze zwichnięciem równowagi statycznej : bliznowate zaciągnięcia wrodzone (maladie amniotique Ombredanné), wrodzone tyl- no-boczne skrzywienia kręgosłupa (kyphoscoliosis congenita), wrodzone zaburzenia w rozwoju naczyń – przetoki tętniczo-żylne, odcinkowe przerosty kończyn (fistulae arteriovenosae congenitae, neurofibromatosis congenita, macrosomia partialis, gigan- tismus), wrodzone zaburzenia w rozwoju nerwów, piszczel przodozgięta wrodzona (tibia anteflexa congenita), wrodzony staw rzekomy goleni (pseudoarthrosis congenita).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>