POLEKOWE PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE

Przewodnienie hipotoniczne jest następstwem dodatniego bilansu wolnej wody. Zawartość sodu w organizmie jest najczęściej prawidłowa lub zwiększona, a czasami nawet zmniejszona. Nadmierne zatrzymanie wolnej wody jest przyczyną hipomolalności zarówno płynu poza-, jak i śródko- mórkowego.

Etiologia 1 patogeneza [8, 12, 17]. Przewodnienie hipotoniczne może być wynikiem nadmiernej podaży doustnej lub pozajelitowej płynów bezelek- trolitowych (najczęściej 5% roztworu glukozy) chorym z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek. Zaburzenie wydalania wolnej wody przez nerki może być następstwem schorzeń organicznych (ostre lub przewlekłe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek), lub też zaburzeń czynnościowych nerek, spowodowanych hipoproteinemią, niedoborem ACTH, glikokortykosteroidów i hormonów tarczycy lub nadmiernym wydzielaniem wazopresyny. Nadmierne wydzielanie ADH może być wywołane podawaniem morfiny, barbituranów, leków cholinergicznych, chlorpropa- midu, tolbutamidu lub winkrystyny. Również nadmierna podaż egzogennego ADH lub jego wydzielanie przez tkankę nowotworową (paraendo- krynopatia) mogą być przyczyną zatrucia wodnego.

Dodatni bilans wolnej wody jest przyczyną obrzęku komórek, objawiającego się szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym. Przewodnienie hipotoniczne przebiega ze wzrostem przestrzeni zarówno śród-, jak i pozakomórkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>