Poszpitalna reanimacja

W pewnym momencie co siódmy człowiek w tym mieście umiał przeprowadzać zabiegi reanimacyjne i, jak się okazało, liczba przypadków nagłej śmierci spowodowanej chorobami serca istotnie spadła. Znając ten fakt nietrudno o konkluzję, że najskuteczniej można zapobiegać nagłym zgonom na serce przez kontrolowanie czynników ryzyka i jednoczesną edukację społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli w rodzinie jest ktoś zagrożony, radzę, aby przynajmniej jedna osoba w domu nauczyła się wykonywać zabiegi reanimacyjne. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się to przydać. Trzeba dowiedzieć się, gdzie organizowane są takie kursy, i zapisać się. Statystyki na temat pozaszpitalnej reanimacji są imponujące. Przynajmniej 60 procent ludzi „ożywionych” na ulicach i w miejscach publicznych żyje przez aż 105 miesięcy po „śmiertelnym” wydarzeniu. Zalicza się do nich kilku moich pacjentów. Co można jeszcze dodać, jeśli chodzi o zapobieganie nagłej śmierci spowodowanej chorobami serca? Poza lekami przeciw arytmii, działającymi tłumiąco na ogniska arytmogenne w sercu wyzwalające jego śmiertelny rytm, istnieją urządzenia elektroniczne (defibrylatory) przywracające prawidłowy rytm w stanie migotania komór. Wszczepia się je do klatki piersiowej, podobnie jak rozrusznik serca. Konwencjonalny rozrusznik „instaluje się”, by zapobiec zatrzymaniu akcji serca przy defekcie zwanym blokiem serca (który jest także odpowiedzialny za część nagłych śmierci). Kiedy serce przestaje bić, rozrusznik wysyła ładunek elektryczny do mięśnia sercowego, stymulując go do skurczu. We wszczepionym defibrylatorze znajduje się elektroda czujnikowa, która wykrywa i sygnalizuje śmiertelne migotanie komór, gdy tylko się ono zaczyna, oraz elektrody wstrząsowe, które w razie takiego sygnału pobudzają mięsień sercowy do regularnegrytmu. Taki wszczepiany rozrusznik komorowy jest już dostępny i stosowany. Ratuje życie tych pacjentów, którzy – chociaż nie przechodzili zawału serca – są rozpoznani jako zagrożeni migotaniem komór. Wisi więc nad nimi miecz Damoklesa. Nie wszędzie robi się ten zabieg jako rzecz oczywistą, ale osoba z takim problemem zdrowotnym, czy jej rodzina, powinna dowiedzieć się, czy defibrylacja jest wskazana i dostępna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>