POWIKŁANIA PRZY LECZENIU HORMONEM WZROSTU

Możliwość przeniesienia przez przysadkowe preparaty ludzkiego hormonu wzrostu czynnika zakaźnego wirino związanego z etiologią choroby Creutzfeldta-Jakoba omówiono na str. 41. Stosowanie ludzkiego hormonu wzrostu w dawkach substytucyjnych jest bezpieczne, a powikłania

– 50 są niegroźne i występują bardzo rzadko. Wyjątkowo obserwowano przejściowe nudności, tachykardię lub gorączkę. Objawy te zależą prawdopodobnie od zanieczyszczeń preparatu. Obserwowano także przejściowe obrzęki jako wynik zatrzymywania jonów Na+. Mogą też wystąpić okresowe wysypki skórne i zaniki podskórnej tkanki tłuszczowej ograniczonej od obszaru wstrzyknięć [13],

Niektórzy autorzy obserwowali pojawienie się niedoczynności gruczołu tarczowego podczas podawania ludzkiego hormonu wzrostu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w wielu tych przypadkach pojawienie się objawów niedoczynności gruczołu tarczowego może zależeć od naturalnego rozwoju choroby, tzn. dołączenia się do niedoczynności somatotro- pinowej niedoczynności tyreotropowej przysadki. Być może niedoczynność gruczołu tarczowego ujawnia się wraz z przyspieszeniem wzrastania i wzmożeniem procesów metabolicznych, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na hormony gruczołu tarczowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>