PRAKTOLOL A BLOKOWANIE RECEPTORÓW

Furosemid i kwas etakrynowy mogą powodować zaburzenia słuchu, którym dość rzadko towarzyszą objawy ze strony obwodowego układu równowagi. Badania doświadczalne wykazały, że oba leki prawie natychmiast po podaniu obniżają potencjały mikrofoniczne śiimaka i jednocześnie powodują zwiększenie zawartości jonów sodowych w śródchłonce i jonów potasowych w przychłonce [37, 59], Przy stosowaniu u zwierząt dużych dawek kwasu etakrynowego stwierdzono zmiany morfologiczne, polegające na uszkodzeniu komórek pTążka naczyniowego i komórek rzęsatych zewnętrznych w narządzie spiralnym [6, 36].

Obserwowano występowanie upośledzenia słuchu o typie odbiorczym przy stosowaniu leku drogą dożylną w dawce 50 – 200 mg/24 h, niekiedy po podaniu doustnym. Objawy niepożądane występują częściej u chorych z niewydolnością nerek. Zaburzenia słuchu są najczęściej odwracalne i ustępują po odstawieniu leku, w części przypadków niedosłuch może mieć charakter trwały [47],

Chinina zarówno przy długotrwałym podawaniu, jak i w przypadkach ostrych zatruć, może powodować nasilone szumy w uszach, upośledzenie słuchu na tony wysokie i niekiedy zaburzenia równowagi, które zwykle częściowo lub całkowicie ustępują po odstawieniu leku. Objawy te są spowodowane skurczem drobnych naczyń ślimaka [5, 6, 39, 40].

Leki psychotropowe, nasenne i przeciwpadaczkowe nie są lekami oto- toksycznymi, lecz klinicznie mogą powodować zaburzenia równowagi i zawroty głowy, które mijają po ich odstawieniu. Ze względu na hamowanie reakcji błędnikowych i trudności w ocenie zapisu elektronystagmo- graficznego (ENG) nie należy podawać tych leków na 3-5 dni przed planowanym badaniem błędników.

Praktolol, blokujący receptory (J-adrenergiczne, jako jedyny z tej grupy leków, może być przyczyną zaburzeń słuchu, Upośledzenie to ma charakter odbiorczy lub przewodzeniowo-odbiorczy, zależny od powstania wysięku w uchu środkowym. Objawy ototoksyczne występują po wielu miesiącach lub latach przyjmowania leku, ich patogeneza nie jest wyjaśniona [6j.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>