Przymacicze (tkanka miednicza)

Zupełnie niesłusznie dawniej określano niekiedy nadjajnik nazwą paraovańumvi. Poniew sam narząd nie leży z boku jajnika, przyimek grecki „para“ hył tu użyty nieodpowiednio. Zwrac na to uwagę już Rosner w swoim podręczniku ginekologii, polecając mianownictwo tam zastosowa (Frzyp. autora).. rozwiniętych narządów miednicy malej. Ponieważ macica jako narząd leżący w środkowej linii ciała jest narażona na największy ucisk od góry, wiążą się z nią największe zagęszczenia tkanki łącznej.

Zagęszczenia te nie stanowią jakiegoś jednolitego pokładu łącznotkankowego, ale tworzą pasma w postaci gwiazdy (ryc. 15), przebiegające od środka miednicy, a więc od szyjki macicy do ściany miednicy kostnej i powięzi miedniczej. Ze względu na wybitną rolę, jaką odgrywają one w mechanizmie utrzymywania macicy w prawidłowym położeniu, określa się je czasem ogólną nazwą (ligamentum Suspensorium uteń). W istocie szyjka macicy leży pośrodku miednicy, jakby zamknięta między gwiaździsto się rozchodzącymi, przypomi- nającymi powięź pasmami zagęszczeń tkanki łącznej (relinaculum). Wspomniane zagęszczenia można podzielić na trzy części (E. Martin). Ku przodowi (pars anterior) pasma lącz- notkankowe przebiegają częściowo do dna pęcherza moczowego (ligamenta uterovesicalia medialia), a częściowo obejmują go z obu stron (ligamenta uterovesicalia lateralia) splatając się z utkaniem jego ścian bocznych i zdążają do spojenia łonowego (ryc. 16).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>