RECEPTORY PRESYNAPTYCZNE

Inna grupa leków hamuje działanie amin katecholowych na błonę post- synaptyczną. Są to leki blokujące receptory adrenergiczne, a mianowicie leki a-adrenolityczne, np. dihydroergotamina, i leki fl-adrenolityczne, np. propranolol. Ten ostatni lek jest przedstawicielem LBA.

Istnieją również receptory presynaptyczne. Noradrenalina reagując z receptorem presynaptycznym a (nazwanym receptorem a2) hamuje dalsze wydzielanie noradrenaliny z zakończenia nerwowego do szczeliny synaptycznej. Swoistym antagonistą receptora a., jest johimbina, a receptora aj (postsynaptycznego) – prazosyna. Presynaptyczny receptor fi jest silniej pobudzany przez adrenalinę niż przez noradrenalinę, a skutkiem tego pobudzania jest ,,paradoksalne” zwiększenie wydzielania noradrenaliny do szczeliny synaptycznej. LBA hamują czynność presynaptycznego receptora (i, przerywając w ten sposób pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego w pobudzaniu zakończenia adrenergicznego. Nie znany jest selektywny antagonista presynaptycznego receptora (i-adrenergicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>